BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
The Importance of Organizational Culture in Cluster Management
Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu klastrem
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 9-24, bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Klastry, Koncepcja klastrów, Zarządzanie, Kapitał społeczny, Rozwój
Organisational culture, Business cluster, Cluster conception, Management, Social capital, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano istotę klastra biznesu jako organizacji tworzonej w wyniku inicjatywy klastrowej, formalnych i nieformalnych relacji opartych na współpracy, przedstawicieli różnych sektorów: biznesu, nauki, pozarządowego (NGO) i samorządu lokalnego. Z uwagi na różnorodność systemów wartości, norm, symboli, wzorców postępowania poszczególnych partnerów w klastrze, wskazano na kluczową rolę kultury organizacyjnej w procesie rozwoju klastra. Uwzględniając fakt, iż klaster jako przedsiębiorcza organizacja jest zbiorem doświadczeń i wartości poszczególnych podmiotów, w tym ludzi, ją tworzących i funkcjonujących w niej, stwierdzono, że jego kultura organizacyjna może być wyznaczana przez wspólnotę: norm i wartości, myślenia, symboli, kolektywnie akceptowanych znaczeń, utrwalonego sposobu działania, systemu założeń. Kultura organizacyjna klastra jako zbiór podstawowych norm, założeń i wartości, umożliwia integrację członków klastra oraz sprzyja zwiększeniu ich zaangażowania na rzecz realizacji wspólnie określonych celów. Kultura ta jako specyficzny kod genetyczny społeczności klastra, może powodować powtarzalność zachowań, emocji, wyobrażeń indywidualnych, jak i zbiorowych. Może być mechanizmem zapewniającym i przywracającym równowagę klastra, gdyż sprzyja budowie jego architektury, pozwalając odpowiednio hierarchizować rzeczywistość, zwracając uwagę na to, co jest istotne, a co nie ma znaczenia dla jego rozwoju. Autor podkreśla także, że kultura organizacyjna klastra jest kluczowym czynnikiem warunkującym rozwój kapitału społecznego w obszarze klastra. Sprzyja ona bowiem doskonaleniu jakości relacji międzyludzkich, relacji intraorganizacyjnych, umiejętności współpracy, klimatu organizacyjnego i wzajemnego zaufania. Ponadto wskazuje, że kapitał społeczny klastra, który wynika z lojalności i umiejętności sprawnej współpracy członków tej struktury w celu realizacji interesów indywidualnych i wspólnych jest czynnikiem determinującym trwałość funkcjonowania i rozwoju klastra. (abstrakt oryginalny)

(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Theories of organizational culture, "Organization Studies", Vol. 5, 1984.
 2. Alvesson M., Sveningsson S., Changing organizational culture. Cultural change work in progress, New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008.
 3. Andersson T., Serger S.S., Sörvik J., Hansson E.W., The cluster policies whitebook. Malmö: International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, 2004.
 4. Arif B.W., Industrial clusters, Schumpeterian innovations and entrepreneurs' human and social capital, "Pakistan Economic and Social Review", Vol. 50, No. 1, 2012.
 5. Bennett T., Making culture, changing society: the perspective of "culture" studies, "Cultural Studies", Vol. 21, 2007.
 6. Bidault F., Jarillo J.C., Trust in economic transactions [in:] F. Bidault, P.Y. Gomez, G. Marion, eds. Trust: firm and society, Paris: Editions ESKA, 1997.
 7. Blomqvist K., Seppanen R., Bringing together the emerging theories on trust and dynamic capabilities - collaboration and trust as focal concepts, The 19th Annual IMP Conference, Lugano, 2003.
 8. Boari Ch., Presutti M., Social capital and entrepreneurship inside an Italian Cluster - empirical investigation, "Occasional Paper", No. 2, Department of Business Studies Uppsala University & Department of Management University of Bologna, 2004.
 9. Das A.K, Das R., Industrial cluster: an approach for rural development in North East India, "International Journal of Trade, Economics and Finance", Vol. 2, No. 2, 2011.
 10. De Noni I., Ganzaroli A., Orsi L., Innovation, absorptive capacity, environmental complexity, trust and cooperation within clusters, "Review of Integrative Business & Economics Research", Vol. 2, 2013.
 11. De Filippis J.,The myth of social capital in community development, "Housing Policy Debate", Vol. 12, Issue 4, 2001.
 12. Dong Y., Jin J., Yang R., Wu S., The empirical relationship analysis between social capital and innovation of industry cluster, [in:] 4th International Conference on Management of Innovation and Technology, Bangkok, 2008.
 13. Edewor P.A., Aluko Y.A., Diversity management, challenges and opportunities in multicultural organizations, "International Journal of the Diversity", Vol. 6, No. 6, 2007.
 14. Ehtesham U.M., Muhammad T.M., Muhammad S.A., Relationship between organizational culture and performance management practices: a case of University in Pakistan, "Journal of Competitiveness", Issue 4, 2011.
 15. Freeman J.H., Audia P.G., Community ecology and the sociology of organizations, "Annual Review of Sociology", Vol. 32, 2006.
 16. Garcea E.A., Culture as a starting point and framework for guidance and counselling - Basic concepts and perspectives [in:] Multicultural - guidance and counseling. Theoretical foundations and best practices in Europe. Jyväskylä: Centre for International Mobility CIMO and Institute for Educational Research, 2005.
 17. Gordon I.R., McCann P., Industrial clusters: complexes, agglomeration and or social networks?, "Urban Studies", Vol. 37, 2000.
 18. Hatch M.J., The dynamics of organizational culture, "Academy of Management Review", Vol. 18, 1993.
 19. Haynes P., Before going any further with social capital: eight key criticisms to address, "Working Paper Series", No. 2, INGENIO. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, 2009.
 20. Huaping S., Chunxiang, L., Jiagen, Y., Mechanism of social capital promoting industry cluster development, [in:] International Conference on e-business and e-government (ICEE), Shanghai, 2011, p. 1.
 21. James L.R., Choi C.C., Ko C.H., McNeil P.K., Minton M.K., Organizational and psychological climate: A review of theory and research, "European Journal of Work and Organizational Psychology", Vol. 17, 2007.
 22. Jones A.P., James L.R., Psychological climate: dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions, "Organizational Behavior and Human Performance", Vol. 23, 1979.
 23. Karakayaci O., Social capital and innovation in industrial clusters: an evidence from case of family and non-family firms in Turkey, "European Online Journal of Natural and Social Sciences", Vol. 2, No. 3, 2013.
 24. Karczewski L., Założenia kulturowe - zaufanie- zarządzanie zasobami ludzkimi w Stanach Zjednoczonych i w Japoni, "Prakseologia", No. 143, 2003.
 25. Kessels J.W., Learning in organizations: a corporate curriculum for the knowledge economy, "Futures", Vol. 33, 2001.
 26. Kessels J.W., Poell R.F., Andragogy and social capital theory: the implications for human resource development, "Advances in Developing Human Resources", Vol. X, No. X, 2004.
 27. Lewis J.D., Weigert A., Trust as a social reality, "Social Forces", Vol. 63, No. 4, 1985.
 28. Li M., Haoyi H., Wenbin S., Learning levels of collective learning mechanism in industrial cluster, "International Journal Human Resources Development and Management", Vol. 8, No. 1-2, 2008.
 29. Lin N., Building a network theory of social capital, "Connections", Vol. 22, 1999.
 30. Liou T.Y., Chang N.Y., The applications of social capital theory in education, "Hsiuping Journal of Humanities and Social Sciences",Vol. 11, 2008.
 31. Lunenburg F.C., Organizational culture - performance relationships: views of excellence and theory Z, "National Forum of Educational Administration and Supervision Journal", Vol. 29, No. 4, 2011.
 32. Macke J., Genari D., Faccin K., Social capital and commitment in the Brazilian Wine Industry, "Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies", Vol. 17, No. 1, 2012.
 33. Macke J., Vallejos R.V., Faccin K., Genari D., Social capital in collaborative networks competitiveness: the case of the Brazilian Wine Industry Cluster, "International Journal of Computer Integrated Manufacturing", Vol. 26, Issue 1-2, 2013.
 34. Maskell P., Social capital, innovation and competitiveness' [in:] S. Baron, J. Field, T. Schuller, eds. Social capital: critical perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2000.
 35. Mazur B., Cultural diversity in organizational theory and practice, "Journal of Intercultural Management", Vol. 2, No. 2, 2010.
 36. Morosini P., Industrial clusters, knowledge integration and performance, "World Development", Vol. 32, No. 2, 2004.
 37. Nahapiet J., Ghoshal S., Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 2, 1998.
 38. O'Donnell O., Boyle R., Understanding and managing organizational culture. Dublin: Institute of Public Administration, 2008.
 39. Putnam R., Bowling alone: America's declining social capital, "Journal of Democracy", Vol. 6, 1995.
 40. Reagans R., Zuckerman E.W., Networks, diversity, and productivity. The social capital of corporate R&D teams, "Organization Science", Vol. 12, No. 4, 2001.
 41. Rempel J.K., Holmes J.G., Zanna M.P., Trust in close relationship, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 49, 1985.
 42. Robertson Ch., Fadil P.A., Ethical decision making in multinational organizations: a culturebased model, "Journal of Business Ethics", Vol. 19, 1999.
 43. Rothstein B., Stolle D., Introduction: social capital in Scandinavia, "Scandinavian Political Studies", Vol. 26, No. 1, 2003.
 44. Sarros J.C., Cooper B.K., Santora J.C., Building a climate for innovation through transformational leadership and organizational culture, "Journal of Leadership Organizational Studies", Vol. 15, No. 2, 2008.
 45. Schein E.H., Organizational culture and leadership, San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992.
 46. Shahzad F., Luqman R.A., Khan A.R. Shabbir L., Impact of organizational culture on organizational performance: an overview, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business",Vol. 3, No. 9, 2012.
 47. Song Ng H., Hung Kee D.M., Organisational culture can be a double-edged sword for firm performance, "Research Journal of Business Management", Vol. 7, 2013.
 48. Stone W., Hughes J., Social capital. Empirical meaning and measurement validity, "Research Paper", No. 27. Melbourne: Australian Institute of Family Studies, 2002.
 49. Storberg J., The evolution of capital theory: a critique of a theory of social capital and implications for HRD, "Human Resource Development Review", Vol. 1, No. 4, 2002.
 50. Sun S., Organizational culture and its themes, "International Journal of Business and Management", Vol. 3, No. 12, 2008.
 51. Svensson G., Triadic trust in business networks: a conceptual model and empirical illustration, "European Business Review", Vol. 16, No. 2, 2004.
 52. Taylor S., Creating social capital in MNCs: the international human resource management challenge, "Human Resource Management Journal", Vol. 17, No. 4, 2007.
 53. Werbner P., The translocation of culture: "community cohesion" and the force of multiculturalism in history", The Sociological Review", Vol. 53, Issue 4, 2005.
 54. Wilson P.N., Kennedy A.M., Trustworthiness as an economic asset, "International Food and Agribusiness Management Review", Vol. 2, No. 2, 1999.
 55. Zacher L.W., Czy erozja zaufania? Nowe czynniki, sytuacje i konteksty (obserwacje i refleksje), "Prakseologia", No. 143, 2003.
 56. Ziherl P., Iglic H., Ferligoj A., Research groups' social capital: a clustering approach, "Metodoloski zvezk", Vol. 3, No. 3, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu