BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza uwarunkowań inwestycyjnych na rynku diamentów
Analysis of Investment Conditions in the Diamonds Market
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 25-46, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje alternatywne, Inwestowanie, Certyfikat inwestycyjny, Analiza inwestycyjna
Alternative investments, Investing, Investment certificate, Investment analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano tendencje rozwojowe na rynku diamentów, brylantów (oszlifowanych i wypolerowanych diamentów), a także na rynku biżuterii diamentowej. Rynek diamentów należał do 2011 r. do jednego z najszybciej wzrastających segmentów inwestycji alternatywnych, głównie ze względu na poszukiwanie przez inwestorów możliwości lokowania nadwyżek finansowych w innych obszarach rynku finansowego niż rynek akcji, obligacji, towarów czy walut. Jako jeden z elementów inwestycji alternatywnych diamenty mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych zgodnie z nowoczesną teorią portfelową. Inwestycje na rynku diamentów obejmują także zakup akcji spółek działających w tym segmencie, czyli firm wydobywczych i pośredników. Rynek diamentów jest jednym z nielicznych rynków inwestycji alternatywnych z rozwiniętym systemem giełd diamentów, a także mającym bogatą klasyfikację handlowanych obiektów. W artykule ukazano wybrane indeksy stosowane na rynku diamentów, a także stopy zwrotu z akcji wybranych kopalni diamentów. Przeprowadzono również analizę stóp zwrotu z indeksu Diamond Prices Index (DPI) z indeksem WIG20 w okresie styczeń 2006 - lipiec 2014, a także regresję liniową i zastosowano metodę wielomianową indeksu DPI w tym samym okresie. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że analizowanym okresie stopa zwrotu z indeksu DPI była dodatnia i wynosiła 58,1%, podczas gdy stopa zwrotu z polskiego indeksu akcji WIG20 była ujemna i równa 14,4%. Z kolei wyniki regresji indeksu DPI metodą wielomianową są zdecydowanie lepsze - współczynnik R wynosił 0,92, podczas gdy w metodzie regresji liniowej - 0,66. (abstrakt oryginalny)

The article presents rough diamond market development, cut and polished diamonds market development as well as the diamond jewellery market. Up to 2011 diamonds market belonged to one of the fastest growing segments of alternative investments, mainly due to investors seeking opportunities to invest surplus funds in other areas of the financial market than the stock market, bonds, commodities or currencies. Investments in the diamond market also include the purchase of shares of companies operating in this segment, i.e. mining companies and intermediaries. Diamond market is one of the few alternative investment markets of the developed system of diamonds exchange, as well as having a wide classification of traded objects. The article shows selected indexes used in the diamond market as well as the rate of return of the shares of selected diamond mines. An analysis has been carried out of rates of return of the index Diamond Prices Index with the index WIG 20 in the period January 2006 - July 2014 as well as linear regression and polynomial regression of Diamond Prices Index in the same period. The results obtained clearly indicate that during the analyzed period, the return on the index DPI was positive and amounted to 58.1%, while the rate of return on an equity index Polish WIG 20 was negative and equal to 14.4%. Results of the polynomial regression of DPI index are significantly better - the coefficient R2 equals to 0.92 while in the linear regression method amounted to 0.66. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alrosa, Diamonds - survey 2014, Moskawa, wrzesień 2014 (j. angielski).
 2. Bain & Co., The Global Diamond Report 2013, http://www.bain.com/publications/ articles/global-diamond-report-2013.aspx (dostęp: 02.09.2014).
 3. Bednarz E., Rynek diamentów jest w rękach Hongkongu, "Puls Biznesu", 17.09.2014, s. 21.
 4. Borowski K., Bombol M., Inwestycje na rynku wina inwestycyjnego oraz diamentów, [w:] Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, red. M. Bombol, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 225-238.
 5. Eid A., Minerały i skamieniałości, Arkady, Warszawa 2000.
 6. Erheriene E., Diamond prices decline for sixth month in row, "Wall Street Journal", 18.09.2014, s. 22.
 7. Euromonitor, Diamond research, http://www.euromonitor.com/jewellery (dostęp: 01.09.2014).
 8. Mazurkiewicz P., Brylanty są wieczne. I drożeją, "Rzeczpospolita", 18.02.2014, s. B6.
 9. Rapaport, Diamond in the world 2013 - Nowy Jork 2014 (j. angielski).
 10. . Wilson J., England A., Rare gems add lustre to rally in diamonds, "Financial Times", 06.09.2014, s. 11.
 11. http://www.ajediam.com/International_Diamond_Center.html (dostęp: 19.09.2014).
 12. http://inwestycje.pl/diamenty/Rynek-diamentow---podsumowanie-i-prognozy;225054;0.html (dostęp: 19.09.2014).
 13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Faseta (dostęp: 22.07.2014).
 14. http://www.ekonomia24.pl/artykul/706159,785085-Zloto-zdrozeje-w-2012--Ale-czas-nadiamenty.html (dostęp: 27.02.2014).
 15. http://www.dicholding.com/pl/diament/ogolne-informacje/zoa-diamentow (dostęp: 27.07.2014).
 16. http://www.ajediam.com/International_Diamond_Center.html (dostęp: 17.09.204).
 17. http://www.idexonline.com/Diamond_Index_Drivers.asp (dostęp: 27.02.2012).
 18. http://www.israelidiamond.co.il/english/PolishedIndex.aspx?boneid=1759&period=0#anc1 (dostęp: 17.09.2014).
 19. http://web.tmxmoney.com/charting.php?qm_page=44614&qm_symbol=RDI (dostęp: 29.07.2014).
 20. http://www.forbes.pl/diamenty-w-odwrocie-juz-wkrotce-zacznie-brakowacdiamentow,artykuly,165840,1,1.html (dostęp: 19.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.44
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu