BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W., Kowalczyk Katarzyna
Tytuł
Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Austrii
Tax Systems of European Union Countries in Development of Small and Medium Enterprises for Example of Austria
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 13, s. 67-72, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Podatki, Rozwój przedsiębiorczości
Tax system, Small business, Taxes, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Austria
Austria
Abstrakt
W artykule przeanalizowano znaczenie systemu podatkowego w funkcjonowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Austrii. Następnie scharakteryzowano najważniejsze bariery w rozwoju rozpatrywanej grupy przedsiębiorstw. Wnioski końcowe stanowią próbę wskazania kierunku racjonalizacji systemu podatkowego Austrii, mającego przyczynić się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This article is about the role of tax system in development of small and medium enterprises in Austria. Furthermore it shows the most important barriers in analysed sector of enterprises. In conclusion the author tried to indicate directions of rationalization of Austrian tax system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
  2. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Kaleta A. (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1030, Wrocław 2004.
  4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse w gospodarce rynkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
  5. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  6. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  7. Rosiński R., Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
  8. Safina K. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  9. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Komisja Europejska, Belgia 2004. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs/charter_pl.pdf.
  10. Sowiński R., Ocena propozycji podatkowych rządu, Warszawa 2005, http://www.sobieski.org.pl/news.php?id=79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu