BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filip Paulina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie kapitału finansowego w procesach rozwojowych przedsiębiorstw
Importance of Financial Capital in Business Development Process
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 61-71, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał finansowy, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał przedsiębiorstwa
Financial capital, Enterprise development, Small business, Business capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pieniądz warunkuje i determinuje funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Dostępność kapitałów oraz ich koszty mają szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju oraz ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei możliwości rozwojowe przekładają się na wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw i umocnienie ich pozycji na rynku. Przeprowadzone na terenie województwa podkarpackiego badania w grupie mikro i małych przedsiębiorstw pomogły określić, jakie według badanych przedsiębiorców czynniki ograniczają rozwój przedsiębiorczości i jakie bariery finansowe są najważniejsze przy kontynuowaniu działalności. Badane przedsiębiorstwa stale podkreślają ogólny brak kapitału, nie rozgraniczając przy tym źródła jego pochodzenia. W opinii przedsiębiorców działających w województwie podkarpackim największymi barierami finansowymi są brak zachęt i oddziaływania instytucji otoczenia biznesu, konieczność wniesienia wkładu własnego oraz niechęć do ryzyka finansowego i obawy o terminową spłatę. Duża ostrożność firm w korzystaniu z zewnętrznych możliwości pozyskania kapitału może być jedną z podstawowych przyczyn ich mało dynamicznego wzrostu, mimo dość długiego funkcjonowania w warunkach systemu rynkowego. Przedsiębiorcy mają dostęp do informacji o możliwościach finansowania prowadzonego biznesu. Brakuje im odpowiednich form instytucjonalnego wsparcia ze strony zewnętrznych pożyczkodawców. Likwidacja stwierdzonych barier i ograniczeń, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, z pewnością przyczyni się w przyszłości do zintensyfikowania wykorzystywania różnorodnych źródeł finansowania w bieżącej i rozwojowej działalności przedsiębiorstw małej skali. Kapitał finansowy jest zasobem pożądanym, stwarza możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. (abstrakt oryginalny)

Access of money determines functioning of each company. Availability of capital and its cost play a key role in the development and expansion of small and medium-sized enterprises. Their development opportunities, in turn, determine company competitiveness and strengthen their market position. The purpose of this publication is to identify the main financial barriers for micro and medium-sized enterprises in terms of their development and use of capital. As the surveyed companies in the Podkarpackie district consistently complain about the general lack of accessible capital, regardless of its origin, they also identify the lack of incentives and passivity on the side of the business environment institutions, the predominant reliance on company's own capital, aversion to financial risk and anxiety of meeting invoice payment deadlines as the main impediments to their development prospects. The highly-cautious attitude in acquisition of external opportunities to raise capital for new ventures may be one of the main reasons for the enterprises' low rate of growth. Although businesses have good access to information about possibilities of external funding, there are no appropriate forms of incentives and institutional support from external lenders. Elimination of the above mentioned barriers and constraints can help to increase the use of various sources of financing in investment activities of enterprises since financial capital is still the key resource which makes it possible to gain a competitive advantage in the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderfer C., Organizational Behaviour and Human Performance, London 1969.
 2. Baker M., Wurgler J. Market timing and capital structure, Journal of Finance 2012/57, s. 27.
 3. Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania, poradnik dla małych i średnich firm, Difin, Warszawa 2008.
 5. Chwistecka-Dudek H., Dywersyfikacja-strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2009.
 6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2012.
 7. Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Difin, Warszawa 2009.
 8. Grzebyk M., Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
 9. Grzebyk M., Mikroprzedsiębiorstwa w gospodarce polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, nr 427, Szczecin 2006.
 10. Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
 11. Krawczyk M., Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 12. Matejun M., Wspomaganie i finansowanie rozwoju MSP, Difin, Warszawa 2011.
 13. Newbert S.L., New Firm Formation. A dynamic Capability Perspective, Journal of Small Business management 43/1 (2011).
 14. Szczepankowski P., Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Tom II Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 15. Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania MŚP, Oficyna Walters Kluwer business, Kraków 2007.
 16. Wolański R.. Kredyty preferencyjne dla MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług nr 80, Szczecin 2012.
 17. Zawadzka D., Struktura zobowiązań krótkoterminowych mikroprzedsiebiorstw. Analiza porównawcza, [w] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. t. II: Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa, red. P. Szczepankowski, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 18. Żebrowski P., Możliwości finansowania przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy, [w:] Kapitał w rozwoju przedsiębiorstw i regionu - instrumenty, instytucje, wykorzystanie, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu