BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Ocena zasadności uczestnictwa w wystawach światowych (w kontekście aktywności wystawienniczej Polski podczas Expo 2010 w Szanghaju)
An Evaluation of the Reason for Participating in World Expositions (in the Context of the Exhibition Activity of Poland During Expo 2010 in Shanghai)(original abstract)
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 73-86, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wystawy, Marketing wystawienniczy, Wizerunek państwa
Exhibitions, Exhibit marketing, Image of the country
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie co pięć lat odbywają się powszechne wystawy światowe (nazywane również Expo), podczas których prezentują się niemal wszystkie kraje oraz kilkadziesiąt organizacji międzynarodowych. Udział w takich wydarzeniach - poprzez demonstrację dorobku kulturalnego, naukowego i technicznego - ma się przyczynić przede wszystkim do wykreowania pożądanej marki narodowej, a w efekcie między innymi do stymulowania ruchu turystycznego, jak również nawiązania kontaktów gospodarczych. Jednak udział w trwających przez pół roku Expo jest dużym wyzwaniem organizacyjnym oraz generuje spore wydatki z państwowych budżetów. Ponadto rozwój internetu sprawił, że obecnie miliardy osób (w tym również turystów i inwestorów) mają łatwy dostęp do informacji o poszczególnych krajach oraz ich ofertach. W związku z tym można podać w wątpliwość sens organizowania w XXI w. tak dużych wydarzeń (określanych również jako megawydarzenia), jakimi są wystawy światowe. Można postawić tezę, że ich niegdyś prymarna funkcja informacyjnoedukacyjna, którą pełniły w okresie ostatnich 150 lat, ma obecnie marginalne znaczenie. W związku z tym celem artykułu jest ocena zasadności wystawiania się podczas wystaw światowych. Aby tego dokonać, zestawiono argumenty przemawiające za uczestniczeniem w takich wydarzeniach (m.in. okazja do zapoznania się wystąpieniami wielu krajów w jednym miejscu, prezentacja ofert narodowych z zaangażowaniem wszystkim zmysłów zwiedzających), jak również kontrargumenty (m.in. wysokie koszty udziału, zanikanie konkursowego charakteru wystawy, trudności z określeniem uzyskiwanych efektów wizerunkowych). Wnioski autora wynikają z kilkunastoletniego śledzenia rynku targów i wystaw gospodarczych, a także z obserwacji poczynionych podczas Expo 2010, które odbyło się w Szanghaju i było największym wydarzeniem wystawienniczym w historii. (abstrakt oryginalny)

Nowadays universal expositions (Expo) are held every five years and enable almost all countries and several dozens of international organisations to exhibit themselves. Participating in such events is believed to contribute mostly to creating a desired national brand. However, the participation in a six-month Expo event is considered a great organisational challenge and means heavy expenditures to be incurred by national budgets. Furthermore, owing to the development of the Internet, billions of people have nowadays an easy access to the information about individual countries and their offers. Therefore, the reason for organising such huge events (also referred to as mega-events) like world expositions in the 21st century can be questioned. One may advance a thesis that the primary function of those expositions, i.e. informative and educational, which has been served for the last 150 years, is now of marginal importance. And thus, the aim of this article is to evaluate the reason for exhibiting during world expositions. To attain the aforementioned goal, there have been gathered the arguments for participating in such events (such as an opportunity to get the knowledge about the exhibition performances of many countries in one place, the presentation of national offers engaging all visitors' senses), as well as counterarguments (high participation costs, the decline of contest nature, difficulty in defining achieved image-related effects). The author's conclusions result from a many years' observation of the trade show and economic exhibition market, as well as from the observation made during Expo 2010, which was held in Shanghai. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barboza D., Shanghai Expo Sets Record With 73 Million Visitors, "The New York Times", 2 November 2010, http://www.nytimes.com/2010/11/03/world/asia/03shanghai.html?_r=2&pagewanted=all& (dostęp: 16.09.2014).
 2. Deng Y., Poon S.W., Expo 2010 Shanghai China: a signature chapter of the Huangpu Riverfronts Trilogy, "Journal of Place Management and Development" 5/2 (2012).
 3. Dornscheidt W.M., Groth C., Reinhard H.W., Mega-events, [w:] Trade Show Management, red. M. Kirchgeorg, W.M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck, Gabler, Wiesbaden 2005.
 4. Drexlerowa A.M., Olszewski A.K., Polska i Polacy na powszechnych wystawach światowych 1851-2000, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2005.
 5. Dworzycki J., Sukces Polski na EXPO 2010 w Szanghaju, http://www.mg.gov.pl/ node/11991 (dostęp: 19.09.2014).
 6. Expo 2010: Polska ekspozycja w Szanghaju wpadła w kłopoty finansowe, http://forsal.pl/artykuly/429368,expo_2010_polska_ekspozycja_w_szanghaju_wpadla_w_klop oty_finansowe.html (20.09.2014).
 7. Facts and Statistics of World Expo 2010 Shanghai China, http://www.meet-inshanghai.net/news_detail2010.php?id=1382 (dostęp: 15.09.2014).
 8. Giwalski R., Sewilla i Expo'92, WRG, Warszawa 1992.
 9. Gratulacje za Expo, http://www.paiz.gov.pl/20110131/gratulacje_za_expo (dostęp: 19.09.2014).
 10. Grzegorczyk M., Polska znowu odpuszcza Expo, http://www.pb.pl/3146012,66881, polskaznowu-odpuszcza-expo (dostęp: 20.09.2014).
 11. Grzegorczyk M., Rząd zaprasza firmy na Expo 2015, "Puls Biznesu" 2014/61.
 12. Kruczkowska M., Chiny chcą przyćmić świat, http://wyborcza.pl/1,76842,7831680, Chiny_chca_przycmic_swiat.html (dostęp: 15.09.2014).
 13. Locker P., Exhibition Design, AVA Publishing, Lausanne 2011.
 14. Podsumowanie udziału Polski w Expo 2010 w Szanghaju, http://www.expo2010.com.pl/#/pl/news/badceb3b4d16f636d34105d8d582329f (dostęp: 19.09.2014).
 15. Polska na Expo 2010 w Szanghaju, "Brief for Poland", dodatek do "Brief" 5/104 (2008).
 16. Roche M., Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, Routledge, London 2000.
 17. Rogacin W., Ponad 8 mln Chińczyków odwiedziło polski pawilon na Expo w Szanghaju, http://www.polskatimes.pl/artykul/332800,ponad-8-mln-chinczykow-odwiedzilo-polskipawilon-na-expo-w-szanghaju,id,t.html?cookie=1 (dostęp: 18.09.2014).
 18. Serwatowski W., Expo - promocja globalna, "Aida Media" 8/51 (1998).
 19. Shanghai World Expo Statistics, http://china.org.cn/travel/expo2010shanghai/201001/22/content_19288622.htm (dostęp: 15.09.2014).
 20. Świątek W., Trzy polskie pawilony na wystawy światowe Expo, "Czasopismo Techniczne. Mechanika" 2012/26.
 21. World Expos, http://www.bie-paris.org/site/en/expos/about-expos/expo-categories/worldexpos (dostęp: 12.09.2014).
 22. Yu L., Wang Ch., Seo J., Mega event and destination brand: 2010 Shanghai Expo, "International Journal of Event and Festival Management" 3/1 (2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu