BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iskra Mariusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Zastosowanie wybranych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych w analizie ceny oraz liczby sprzedanych mieszkań w latach 1999-2009
The Use of Selected Statistical and Econometric Tools in Analysis of Price and the Number of Flats Sold in the Period 1999-2009
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 13, s. 81-95, rys., tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonometryczna, Analiza statystyczna, Sprzedaż, Mieszkania
Econometric analysis, Statistical analysis, Sale, Dwellings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano kilka metod analizy dynamiki i prognozowania zjawisk ekonomicznych na przykładzie ceny oraz liczby oddanych mieszkań w Polsce w latach 1999 - 2009. W szczególności dokładną analizę szeregów czasowych oparto na analizie indeksów oraz metodach ekonometrycznych. Efektem analizy jest kilka wniosków i prawidłowości. Cena wzrastała z wyjątkiem lat 2002 i 2003, a że liczba oddanych mieszkań wzrastała średniorocznie o 6,9%. Udowodniono między innymi, że nie występują wahania sezonowe ceny metra kwadratowego mieszkań, występują zaś wahania sezonowe liczby oddanych mieszkań - znaczny wzrost liczby oddanych mieszkań w IV kwartale roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents several methods of dynamic analysis and forecasting of economic phenomena on the example of the price and the number of completed flats in Poland in the years 1999 - 2009. In particular, a thorough analysis of time series based on the analysis of indexes and econometric methods. The results of the analysis are the several conclusions and regularities. Price was increasing with the exception of the years 2002 and 2003, and that the number of properties was increasing on average by 6.9%. It has been proven that there are no seasonal fluctuations of price per square meter of housing, there are seasonal fluctuations of the total number of completed flats - a great increase in the number of completed flats in the fourth quarter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2001.
  2. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady - zadania, UMCS, Lublin 2000.
  3. Starzyńska W., Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa 2006.
  4. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
  5. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4671_PLK_HTML.htm dnia 12.02.2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu