BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli)
Tytuł
O elementach postępowania notarialnego oraz aktu notarialnego
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 12, s. 35-47, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Akt notarialny
Law, Legal regulations, Notarial act
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Autor podejmuje dwa szczegółowe zagadnienia związane z aktem notarialnym jako dokumentem urzędowym. Po pierwsze, wskazuje na zasadnicze elementy tzw. postępowania notarialnego, którego efektem jest sporządzanie przez notariusza aktu notarialnego. Po drugie, wyjaśnia czy wszystkie, a jeśli nie to które, z wymogów formalnych zawartych w ustawie - Prawo o notariacie, odnoszących się do sporządzania aktów notarialnych mają dla nich charakter konstytutywny w tym sensie, że ich pominięcie, podanie niezgodnie z rzeczywistością lub niedostateczne określenie powoduje, że akt notarialny jest tylko pozorem tego dokumentu urzędowego, w istocie nim jednak nie będąc. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barej J., Kilka uwag o podpisie, "Nowy Przegląd Notarialny" 2007, nr 2.
 2. Drozd E., Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, Poznań-Kluczbork 1993.
 3. E. Drozd, Odpowiedzialność notariusza w wypadku nieważnej (bezskutecznej) czynności prawnej, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania. Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie, Warszawa-Kluczbork 2006.
 4. Jędrejek G., Uchybienia dotyczące aktu notarialnego, "Rejent" 2009, nr 12.
 5. Górska K., Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007.
 6. Greszta R., Oleszko A., Uchybienia formalne aktu notarialnego w świetle doświadczeń nadzoru samorządu notarialnego, "Rejent" 2001, nr 5.
 7. Michór S., Testament notarialny osoby umiejącej czytać i skreślić swój podpis, a nie posiadającej umiejętności pisania, "Rejent" 2008, nr 5.
 8. Natanson W., Prawo o notariacie, Warszawa 1953.
 9. Nowara-Bacz H., Forma aktu notarialnego, Kraków 1996.
 10. Oleszko A., Glosa do wyroku SN z dnia 18 lipca 1985 r., II CR 223/85, "Nowe Prawo" 1988, nr 2-3.
 11. Oleszko A., Podpis własnoręczny jako element formalny aktu notarialnego obejmującego czynność prawną, część pierwsza, "Rejent" 2001, nr 6; część druga, "Rejent" 2001, nr 9.
 12. Oleszko A., Prawo o notariacie. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Wprowadzenie, Kraków 1998.
 13. Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, "Rejent" 2008, nr 3.
 14. Oleszko A., Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej, Zakamycze 2003.
 15. Oleszko A., Glosa do uchwały SN z dnia 16 lipca 1991 r., III CZP 65/91, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1992, nr 7-8, poz. 165.
 16. Redelbach A., Prawo o notariacie. Komentarz, Toruń-Poznań 2002.
 17. Rudnicki S., Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 1999.
 18. System prawa prywatnego. T.2. Prawo cywilne - część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.
 19. Sztyk R., Zakres sprostowania oczywistych błędów czynności notarialnych, "Rejent" 2000, nr 5.
 20. Wojewoda M., Kilka uwag na temat testamentu notarialnego osoby niemogącej pisać, "Rejent" 2004, nr 1.
 21. Wojewoda M., Glosa do postanowienia SN z dnia 9 marca 2005 r., II CK 478/04, "Przegląd Sądowy" 2007, nr 2.
 22. Wójcik S., Glosa do uchwały SN z 19.07.2001r., "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2002, nr 2, poz. 18.
 23. Wrzecionek R., Czynności notarialne w prawie spółek, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu