BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Piecuch Małgorzata
Tytuł
Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy - rozważania teoretyczne i badania empiryczne
Analysis of the Situation of Young People in the Labour Market - Theoretical Considerations and Empirical Research
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 175-186, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie ludzi młodych, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Emigracja zarobkowa, Badania empiryczne, Zatrudnienie absolwentów
Labour market, Youth unemployment, Employment discrimination, Economic emigration, Empirical researches, Employment of graduates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była analiza sytuacji ludzi młodych na polskim rynku pracy. Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna. Młode osoby, mimo że są dobrze wykształcone, są dyskryminowane ze względu na wiek i brak doświadczeń zawodowych. Niechętnie są zatrudniane, a pracodawcy, którzy decydują się na ich zatrudnienie, wybierają najczęściej umowy czasowe, proponują bardzo niskie (minimalne) stawki płac. Wszystko to powoduje, że ta grupa zagrożona jest wysokim poziomem bezrobocia oraz związanym z tym wykluczeniem, ubóstwem. Niestety współcześnie nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje już pracy. Co więcej, zauważa się w tym względzie pewną negatywną prawidłowość - im młodsza i lepiej wykształcona grupa, tym gorsza jej sytuacja na rynku pracy. W związku z bardzo negatywną sytuacją ludzi młodych bardzo aktywnych, dobrze wykształconych osób (a jednocześnie niezadowolonych, sfrustrowanych) podejmuje trudną decyzję o wyjeździe za granicę w celu poszukiwania zatrudnienia. Skutki nadmiernej emigracji młodzieży są bardzo negatywne zarówno dla nich samych, jak i dla regionu, w którym mieszkaliby i pracowali, oraz dla gospodarki całego kraju, która traci w ten sposób tkwiący w nich ogromny potencjał. W kontekście bardzo trudnej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy istotne wydaje się promowanie wśród nich kariery przedsiębiorcy. Złagodziłoby to napięcia na rynku pracy, poprawiło sytuację nie tylko tej grupy wiekowej, przyczyniłoby się do obniżenia poziomu bezrobocia. Rozważania teoretyczne na temat sytuacji ludzi młodych na rynku pracy zostały w opracowaniu poparte badaniami własnymi autorek przeprowadzonymi wśród 150 młodych osób z województwa podkarpackiego. (abstrakt oryginalny)

The main reason of the study was to present the situation of young people in the Polish labor market. This situation is very unfavorable. Young people, even though they are well educated, they are discriminated against because of their age and lack of professional experience. They are employed reluctantly and employers who choose them to employ, they usually choose temporary contracts which offer very low (minimum) wages. All of that means that this group is threatened by high level of unemployment, associated with this exclusion and poverty. Unfortunately, nowadays even higher education does not guarantee a good job. Moreover, in this case it a negative regularity can be noted - the younger and better educated group, the worse labor market situation they have. Well-educated and active young people very often make decision to go abroad in searching of employment. The effects of excessive emigration of young people are very negative, for them and for the region where they live and work as well, and for the economy of the whole country, which loses a great potential. In the context of a very difficult situation of young people in the labor market, it seems to be very important to promote entrepreneurial career. It could calm down the tensions inn the labor market and improved the situation in this age group, and also can help to reduce the level of unemployment. Theoretical considerations about the situation of young people in the labor market has been supported by studies of the authors, conducted among 150 young people from the Podkarpacie province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. forsal.pl
 2. fundacja.edu.pl/przedsiębiorczość/_referaty/sesja_IIIa/23.pdf.
 3. http://eurofund.europa.eu.
 4. http://polska.newsweek.pl/eurobarometr--mlodzi-polacy-nie-angazuja-sie-wwolontariat,76828,1,1.html.
 5. http://wyborcza/biz/biznes/1,100896,13874661,To_nie_jest_swiat_dla_mlodych_ludzi_html.
 6. http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/38-pazdziernik-listopad-2012/na-wyspach-wciazkroluja-matki-polki.
 7. http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employm ent_policies/em0054_pl.htm.
 8. Pańków M., Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 9. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 10. Regionalne aspekty rynku pracy, red. A. Organiściak-Krzykowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa-Olsztyn 2011.
 11. www.kariera.pb.pl.
 12. Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, red. J. Bogdaniecki, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.54
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu