BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Rowe Gene (Gene Rowe Evaluations, Wielka Brytania;), Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Is GMO "Sustainable"? A Review of the Environmental Risks of GM Plants in Comparison with Conventional and Organic Crops
Czy GMO jest "zrównoważone"? Przegląd efektów oddziaływania na środowisko roślin GMO w porównaniu z efektami upraw konwencjonalnych oraz ekologicznych
Źródło
Modern Management Review, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (4), s. 187-200, tab., bibliogr. 92 poz.
Słowa kluczowe
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Rośliny modyfikowane genetycznie, Żywność modyfikowana genetycznie, Rolnictwo ekologiczne, Produkty ekologiczne, Degradacja środowiska, Ochrona środowiska
Genetically Modified Organisms (GMO), Genetically modified plants, Genetically modified food, Ecological agriculture, Ecological product, Degradation of the environment, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł ma na celu dokonanie przeglądu potencjalnego i istniejącego ryzyka dla środowiska naturalnego, związanego ze stosowaniem upraw genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Przeglądem objęto ponad 30 artykułów zamieszczonych w bazie Science Direct dotyczących wpływu upraw transgenicznych na środowisko. Na tej podstawie zidentyfikowano pięć głównych efektów wpływu rolnictwa na środowisko: 1) zanieczyszczenie spowodowane stosowaniem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 2) możliwość eksploatacji gruntów marginalnych i ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych, 3) transfer genów, inwazyjność oraz powstanie tzw. "superchwastów", 4) wpływ na inne gatunki, w tym zapylacze, szczególnie istotne dla ekosystemów, 5) bioróżnorodność roślin i zwierząt. Mimo że efekty te kojarzone są zazwyczaj z rolnictwem GMO, autorzy artykułu rozszerzyli tę dyskusję również na rolnictwo konwencjonalne oraz ekologiczne. Analiza porównawcza tych trzech rodzajów upraw wykazała, że oprócz czynnika 3) transfer genów i powstanie "superchwastów" (który to efekt jest specyficzny dla GMO), każdy z wymienionych czynników może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Na przykład rolnictwo konwencjonalne wymaga stosowania dużej ilości środków ochrony roślin, w przeciwieństwie do upraw ekologicznych, podczas gdy uprawy transgeniczne zmniejszają potrzebę użycia pestycydów przy zachowaniu odpowiedniego plonu. Co więcej, niektóre ryzyko utożsamiane z GMO może wynikać także z upraw konwencjonalnych (np. zmniejszenie bioróżnorodności, które szacowane jest na podobnym poziomie jak w wypadku upraw GMO). (abstrakt oryginalny)

The present paper aims to review and discuss potential and existing risks of GM crops to the environment, in comparison with organic and conventional agriculture. The review of over 30 relevant papers on the environmental effects of modern agriculture allowed us to define five main sources of risks, namely: 1) Pollution by synthetic fertilizers and pesticides, 2) Exploitation of marginal lands and protection of natural habitats, 3) Gene flow, invasiveness and "superweeds", 4) Impact on non-target species, particularly pollinators, 5) Biodiversity of crops and wildlife. Although these effects are typically considered with respect to GM crops, the paper compares them with conventional and organic systems. The review shows that each factor, except for the "Gene flow, invasiveness and superweeds" (which is a risk specific to GM crops), may have positive and negative effect dependent on the breeding method. For example, conventional crops require the use of a large amount of synthetic fertilizers and pesticides, unlike organic crops, while GM agriculture reduces the use of pesticides. Moreover, some risks typically associated with transgenic crops, i.e. decrease of genetic biodiversity, may also arise from conventional agriculture. The paper concludes that there is no perfect agricultural option and trade-offs are needed to satisfy the need for sustainability.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 97/618/EC, Commission Recommendation of 29 July 1997 concerning the scientific aspects and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment reports under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
 2. Al-Babili S., Beyer P., Golden Rice - five years on the road - five years to go?, "Trends in Plant Science" 10/12 (2005), p. 565-573.
 3. Anderson D., Biotechnology Risks Management: The Case of Genetically Modified Organisms (GMOs), "CPCU Journal" 2001.
 4. Bertolla F., Simonet P., Horizontal gene transfers in the environment: natural transformation as a putative process for gene transfers between transgenic plants and microorganisms, "Res. Microbiol." 150/6 (1999), p. 375-384.
 5. Celec P., Kukuckova M., Renczesova et al., Biological and biomedical aspects of genetically modified food, "Biomed Pharmacother" 2005/59, p. 531-540.
 6. Commission Regulation (EC), No 641/2004 of 6 April 2004 on detailed rules for the implementation of Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the application for the authorisation of new genetically modified food and feed, the notification of existing products and adventitious or technically unavoidable presence of genetically modified material which has benefited from a favourable risk evaluation.
 7. Core J. New Rice Line Could Benefit Malnourished Populations. USDA Agricultural Research Service 2002, http://www.ars.usda.gov/is/pr/2002/020913.htm (accessed: January 2008).
 8. Davidson E., A view from the genome: spatial control of transcription in sea urchin development, "Curr. Opinion Genetics Development" 9/5 (1999), p. 530-541.
 9. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms (repealing Council Directive 90/220/EEC).
 10. Executive Summary, Genetically modified foods for human health and nutrition: the scientific basis for benefit/risk assessment, "Trends Food Sci. Technol." 2003/14, p. 173-181.
 11. FAO/WHO, Codex Alimentarius: HACCP System and Guidelines for its Application. Food Hygiene Basic Texts, FAO/WHO, Rome 2001.
 12. Finucane M., Holup J., Psychosocial and cultural factors affecting the perceived risk of genetically modified food: an overview of the literature, "Social Sci. Medicine" 2005/60, p. 1603-1612.
 13. Food Biotechnology, A Communications Guide to Improving Understanding, 2012, http://www.foodinsight.org/Resources/Detail.aspx?topic=Food_Biotechnology_A_Communication s_Guide_to_Improving_Understanding_ (accessed December 2013).
 14. Frenich A., Bolaños P., Vidal J., Multiresidue analysis of pesticides in animal liver by gas chromatography using triple quadrupole tandem mass spectrometry, "J. Chromatography A" 1153/1-2 (2007), p. 194-202.
 15. Gebhard F., Smalla K. Monitoring field releases of genetically modified sugar beets for persistence of transgenic plant DNA and horizontal gene transfer, "FEMS Microbiol Ecol." 28/3 (1999), p. 261-272.
 16. Gertsberg D., Loss of Biodiversity and Genetically Modified Crops, "GMO Journal, Food Safety Politics" 2011, http://gmo-journal.com/2011/06/17/loss-of-biodiversity-and-genetically-modifiedcrops/ (accessed December 2013).
 17. Guttieria M., Bowena D., Dorschb J. et al., Identification and characterization of a low phytic acid wheat, "Crop Sci" 2004/44, p. 418-424.
 18. Leff L., Dana J., McArthur J. et al., Detection of Tn5-like sequences in kanamycin-resistant stream bacteria and environmental DNA, "Applied and Environmental Microbiology" 1993/59, p. 417-421.
 19. Lesueur C., Knittl P., Gartner M. et al., Analysis of 140 pesticides from conventional farming foodstuff samples after extraction with the modified QuECheRS method, "Food Control" 19/9 (2008), p. 906-914.
 20. Lopez-Espinosa M., Lopez-Navarrete E., Rivas A. et al., Organochlorine pesticide exposure in children living in southern Spain, "Environm Res" 106/1 (2008), p. 1-6.
 21. Mota M., Empis J., Novel foods and food ingredients: what is the mission of scientists and technologists?, "Trends Food Sci. Technol." 11/4-5 (2000), p. 161-168.
 22. Nielsen K., Bones A., Smalla K. et al., Horizontal gene transfer from transgenic plants to terrestrial bacteria - a rare event?, "FEMS Microbiol Rev." 22/2 (1998), p. 79-103.
 23. Noussair S., Do consumers really refuse to buy genetically modified food?, "Econom. J." 114/1 (2004), p. 102-120.
 24. Novak W., Haslberger A. Substantial equivalence of antinutrients and inherent plant toxins in genetically modified novel foods, "Food Chem. Toxicol." 38/6 (2000), p. 473-483.
 25. Pelizzoni L., Democracy and the governance of uncertainty. The case of agricultural gene technologies, "J. Hazard. Materials" 2001/86, p. 205-222.
 26. Porta M., Puigdomènech E., Ballester F. et al., Monitoring concentrations of persistent organic pollutants in the general population: The international experience, "Environm. Internat." 34/4 (2008), p. 546-561.
 27. Potrykus I., Nutritionally enhanced rice to combat malnutrition disorders of the poor, "Nutr. Rev." 61/6 (2003), p. S101-S104.
 28. Prusak A., Schlegel-Zawadzka M., Food health quality of genetically modified crops - review of risks and benefits, "Military Pharmacy and Medicine" 2013/VI-2, p. 13-18.
 29. Purchase I: What determines the acceptability of genetically modified food that can improve human nutrition?, "Toxicol. Appl. Pharmacol." 2005/207: S19-S27.
 30. Rowe G., How can genetically modified foods be made publicly acceptable?, "Trends in Biotechnology" 22/3 (2004), p. 107-109.
 31. Schmidt Ch.W., Genetically Modified Foods: Breeding Uncertainty, "Environm Health Perspect." 113/8 (2005), p. 526-533.
 32. Smalla K., van Overbeek L., Pukall R. et al., Prevalence of NPTII and Tn5 in Kanamycin Resistant Bacteria From Different Environments, "FEMS Microbiol. Ecol." 1993/13, p. 47-58.
 33. Statement of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on the safe use of the nptII antibiotic resistance marker gene in genetically modified plants, EFSA 2007, http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620775641.htm (accessed February 2007).
 34. Twardowski T., Zimny J., Twardowska A., Biobezpieczeństwo biotechnologii, 1st edition, Edytor, Poznań 2003.
 35. van den Bergh J., Holley J., An environmental-economic assessment of genetic modification of agricultural crops, "Futures" 34/9-10 (2002), p. 807-822.
 36. Wagner W., Sustainable agriculture: how to sustain a production system in a changing environment, "International Journal for Parasitology" 29/1 (1999), p. 1-5.
 37. Węgleński P., GMO, "Aura" 2006/2.
 38. Ikerd, J (1993) The need for a system approach to sustainable agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 46 (1-4): 147-160.
 39. Ikerd, J quoted by Duesterhaus, 1990 in: Sustainability's Promise, Journal of Soil and Water Conservation (Jan.-Feb. 1990) 45 (1): p.4.
 40. Earles, R. (2005) Sustainable agriculture: An Introduction. [Internet]. ATTRA. . [Accessed 11th April 2008]
 41. Champeil, A, Fourbet, J, Doré, T and Rossignol, L (2004) Influence of cropping system on Fusarium head blight and mycotoxin levels in winter wheat. Crop Protection, 23 (6): 531-537.
 42. Eicher, A (2003) Organic Agriculture. A Glossary of Terms for Farmers and Gardeners. [Internet]. University of California Cooperative Extension. . [Accessed 11th April 2008]
 43. Pacini, C, Wossink, A, Giesen, G, Vazzana, C and Huirne, R (2003) Evaluation of sustainability of organic, integrated and conventional farming systems: a farm and field-scale analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 95 (1): 273-288
 44. Andow, D and Hidaka K (1998) Yield loss in conventional and natural rice farming systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 70 (2-3): 151-158
 45. Clark, M, Horwath, W, Shennan, C, Scow, K, Lantni, T and Ferris, H (1999) Nitrogen, weeds and water as yield-limiting factors in conventional, low-input, and organic tomato systems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 73 (3): 257-270
 46. Levidow, L and Boschert, K (2008) Coexistence or contradiction? GM crops versus alternative agricultures in Europe. Geoforum, 39 (1): 174-190
 47. Linacre, N, Gaskell, J, Rosegrant, M, Falck-Zapeda, J, Quemada, H, Halsey, M and Birner, R (2006) Strategic environmental assessment for genetically modified organisms. Impact Assessment and Project Appraisal, 24 (1): 35-43
 48. Renn, O (1992) Risk communication: towards a rational discourse with the public. Journal of Hazardous Materials, 29: 465-519
 49. Slovic P (2001) The risk game. Journal of Hazardous Materials, 86 (1-3): 17-24
 50. FAO/WHO (1995) Application of risk analysis to food standards issues. Report on the joint FAO/WHO expert consultation, Geneva, Switzerland, 13-17 March 1995
 51. Prudente, M, Malarvannan, G and Tanabe, S (2007) Persistent Toxic Substances in the Philippine Environment. Developments in Environmental Sciences, 7: 559-585
 52. Gui, W-J, Wang, S-T, Guo, Y-R and Zhu, G-N (2008) Development of a one-step strip for the detection of triazophos residues in environmental samples. Analytical Biochemistry, In Press, Uncorrected Proof, Available online 14 March 2008
 53. Phipps, R and Park, J (2002) Environmental benefits of genetically modified crops: global and European perspectives on their ability to reduce pesticide use. Journal of Animal and Feed Sciences, 11: 1-18
 54. Tilman, D, Reich, P, Knops, J, Wedin, D, Mielke, T and Lehman, C (2001) Diversity and Productivity in a Long-Term Grassland Experiment. Science, 294 (5543): 843-845
 55. Burssens, S and van Montagu, M (1999) Why do we need genetically modified plants?. In: Highlights in European Plant Biotechnology Research and Technology Transfer. Proceedings of the Second European Conference on Plant Biotechnology, Rome, Italy, 7-9 June 1999
 56. Mannion, A (1995) Agriculture, environment and biotechnology. Agriculture, Ecosystems & Environment, 53 (1): 31-45
 57. Conner, A, Glare, T and Nap, J-P (2003) The release of genetically modified cops into the environment. Part II: Overview of ecological assessment. The Plant Journal, 33: 19-46
 58. Ellstrand, N, Prentice, H and Hancock, J (1999) Gene flow and introgression from domesticated plants into their wild relatives. Annual Review of Ecological Systems, 30: 539-563
 59. Lappe, M and Bailey, B (1998) Against the Grain: Biotechnology and the Corporate Takeover of your Food. Monroe, ME: Common Courage Press
 60. Gaugitsch, H (2002) Experience with environmental issues in GM crop production and the likely future scenarios. Toxicology Letters, 127: 351-357
 61. Price, J, Hobson, R, Neale, M and Bruce, D (1996) Seed losses on commercial harvesting of oilseed rape. Journal of Agricultural Engineering Research, 65: 183-191
 62. Brown, P (2005) GM crops created superweed. The Guardian, 25th July
 63. Gruber, S, Pekrun, C and Claupein, W (2005) Life cycle and potential gene flow of volunteer oilseed rape in different tillage systems. Weed Research, 45: 83-93
 64. Conner, A and Field, R (1995) Herbicide-resistant crops: A new approach to an old problem or a radical new tool? In: McLean, G and Evand, G (Eds) Herbicide-resistant crops and pastures in Australian farming systems. Canberra: Bureau of Resource Sciences: 53-71
 65. Morris, S (2006) EU biotech crop regulations and environmental risk: a case of the emperor's new clothes? Trends in Biotechnology, 25 (1): 2-6
 66. Dale, P, Clarke, B and Fontes, E (2002) Potential for the environmental impact of transgenic crops. Nature Biotechnology, 20: 567-574
 67. Pew Initiative on Food and Biotechnology (2003) Have Transgenes, Will Travel: Issues Raised by Gene Flow From Genetically Engineered Crops [Internet]. The Pew Charitable Trusts. . [Accessed April 2008]
 68. Gruber, S, Pekrun, C and Claupein, W (2004) Population dynamics of volunteer oilseed rape (Brassica napus L.) affected by tillage. European Journal of Agronomy, 20 (4): 351-361
 69. Conner, A, Glare, T and Nap, J-P (2003) The release of genetically modified cops into the environment. Part II: Overview of ecological assessment. The Plant Journal, 33: 19-46
 70. Losey, J, Rayor, L and Carter, M (1999) Transgenic pollen harms monarch larvae. Nature, 399: 214
 71. Jesse, L and Obrycki, J (2000) Field deposition of Bt transgenic corn pollen: lethal effects on the monarch butterfly. Oecologia, 125: 241-248
 72. Pew Initiative on Food and Biotechnology (2003) Have Transgenes, Will Travel: Issues Raised by Gene Flow From Genetically Engineered Crops [Internet]. The Pew Charitable Trusts. . [Accessed April 2008]
 73. Wu, K, Peng,Y and Jia, S (2003) What we have learnt on. impacts of Bt cotton on non-target organisms in China. Journal of Economic Entomology, 95: 826-831
 74. Pew Initiative on Food and Biotechnology (2002) Three Years Later: Genetically Engineered Corn and the Monarch Butterfly Controversy [Internet]. The Pew Charitable Trusts . [Accessed April 2008]
 75. Latsch, G (2007) Are GM Crops Killing Bees? De Spiegel, 22nd March
 76. Arpaia, S. 1996. Ecological impact of Bt-transgenic plants: 1. Assessing possible effects of cryIIIB toxin on honey bee (Apis mellifera L.) colonies. J. Genet. Breed. 50: 315-319.
 77. Malone, L (2004) Potential effects of GM crops on honey bee health. Bee World, 85: 29-36
 78. Malone, L and Pham-Delègue, M (2001) Effects of transgene products on honey bees (Apis mellifera) and bumblebees (Bombus sp.). Apidologie, 32: 287-304.
 79. Malone, L and Pham-Delègue, M (2002) Using proteins to assess the potential impacts of genetically modified plants on honey bees. In: Devillers, J and Pham-Delègue, M (Eds.) Honey bees: estimating the environmental impact of chemicals. London, UK: Taylor & Francis: 290-311
 80. O'Callaghan, M, Glare, T, Burgess, E and Malone, L (2005) Effects of plants genetically modified for insect resistance on non-target organisms. Annual Review of Entomology, 50: 271-292
 81. Sanvido, O, Stark, M, Romeis, J and Bigler, F (2006) Ecological impacts of genetically modified crops. Experiences from ten years of experimental field research and commercial cultivation. ART-Schriftenreihe Nr. 01, Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART, Switzerland
 82. Morandin, L and Winston, M (2003) Effects of novel pesticides on bumble bee (Hymenoptera: Apidae) colony health and foraging ability. Environmental Entomology, 32 (3): 555-563
 83. Huang, Z, Hanley, A, Pett, W, Langenberger, M and Duan, J (2004) Field and semifield evaluation of impacts of transgenic canola pollen on survival and development of worker honey bees. Journal of Economic Entomology, 97:1517-1523
 84. Hole, D, Perkins, A, Wilson, J, Alexander, I, Grice, P and Evans, A (2005) Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation, 122 (1): 113-130
 85. United Nations (1993) Documents adopted by the Conference, UN sales no. E.93.I.8, United Nations, New York
 86. Wood, D and Lenne, J (Eds) (1999) Agrobiodiversity: Characterization, Utiization and Management. Wallingford: CABI
 87. Hyvönen, T, Ketoja, E, Salonen, J, Jalli, H and Tiainen, J (2003) Weed species diversity and community composition in organic and conventional cropping of spring cereals. Agriculture, Ecosystems & Environment, 97(1-3): 131-149
 88. Manhoudt, A, Visser, A and de Snoo, G (2007) Management regimes and farming practices enhancing plant species richness on ditch banks. Agriculture, Ecosystems & Environment, 119(3-4): 353-358
 89. Spangenberg, J (2007) Biodiversity pressure and the driving forces behind. Ecological Economics, 61: 146-158
 90. Witcombe, J (1999) Do farmer-participatory methods apply more to high potential areas than to marginal ones? Outlook on Agriculture, 28
 91. FAO/WHO (2001) Codex Alimentarius: HACCP System and Guidelines for its Application. Food Hygiene Basic Texts, FAO/WHO, Rome 2001
 92. Louwaars, N, Brandenburg, W, Gilissen, L, Kleter, G and Wagenaar, J (2002) The Biosafety Files, a new link in biosafety information. Biotechnology and Development Monitor, 49: 13-14
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.55
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu