BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Zdzisław
Tytuł
Szacunek strat ekologicznych powodowanych przez produkcję wysokoodpadową
Estimation of Ecological Losses Caused by High-Wastes Production
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1987, nr 1, s. 197-202
Słowa kluczowe
Straty ekologiczne, Produkcja, Degradacja środowiska, Środowisko przyrodnicze, Działalność gospodarcza
Environmental losses, Production, Degradation of the environment, Natural environment, Business activity
Abstrakt
Zasadniczy udział w degradacji środowiska przyrodniczego ma działalność gospodarcza człowieka. Jej skutkiem jest rabunkowa eksploatacja surowców, emisja gazów i pyłów, zanieczyszczenia gleby i wód, co jest źródłem wielorakich strat społecznych. Z zachodzących zmian w otoczeniu, będących wynikiem działalności gospodarczej człowieka, znaczna ich część ma charakter nieodwracalny. Ograniczona pojemność środowiska przyrodniczego sprawia, że nie jest ono w stanie wchłonąć wszystkich deprecjacyjnych oddziaływań gospodarczych. Efektywne gospodarowanie zasobami przyrody oznacza konieczność dokonywania wyboru zarówno celów gospodarowania, jak i sposobów ich osiągania. Działalność gospodarcza powoduje naruszenie równowagi ekologicznej, wyrażającej się w powstawaniu strat. W szeroko rozumianym pojęciu "straty", mieszczą się również straty ekologiczne związane z procesami produkcji i konsumpcji. Podstawowym zadaniem działalności ochronnej środowiska przyrodniczego jest minimalizacja strat ekologicznych, możliwa w danych warunkach technicznych i organizacyjnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu