BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładys-Jakóbik Jolanta
Tytuł
Historyczne uwarunkowania kwestii kobiecej w Polsce. Wprowadzenie w problematykę
Historical Determinants of Women's Issues in Poland. Introductory Remarks
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 2, s. 129-145, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Feminizm
Woman, Women's position in society, Feminism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Anna Titkow, autorka słownikowej definicji feminizmu, pisze, że termin ten pojawił się po raz pierwszy w 1933 r. na oznaczenie "obrony praw kobiet". "Współcześnie jest stosowany na określenie różnorodnych ideologii, ruchów i działań społecznych, koncepcji teoretycznych, których przedmiotem jest sytuacja i pozycja kobiet w społeczeństwie". Jak widać, pojęcie to obejmuje bardzo szeroki obszar zagadnień. W węższym znaczeniu feminizm można sprowadzić do trzech kwestii. Po pierwsze, przekonania, że pozycja kobiet i mężczyzn w społeczeństwie jest efektem działania społecznych, a nie biologicznych czynników. Po drugie, przeświadczenia, że ich aktualna sytuacja i posiadany status są niesprawiedliwe. Po trzecie zaś - uznania konieczności podejmowania działań zmierzających na rzecz zmiany istniejących warunków. (fragment tekstu)

The objective of the study is to show the diversity of ways to discuss women's issues. Anna Titkow, the author of the dictionary definition of feminism, writes that this term appeared for the first time in 1933 and designated "defending the rights of women". "Today is applied to a variety of ideologies, movements and social activities, theoretical concepts concerned with the situation and position of women in society." In a narrower sense, feminism can be reduced to three issues:1) the belief that the positions of men and women in society, are a result of social rather than biological factors; 2) the belief that their current situation and ownership status are unfair; and 3) the recognition of the need to take action to change existing conditions. According to A. Titkow, this allows to differenciate between studies focusing on the "woman" and those of feminist approach and all the rest. This position would be consistent with the views of other researchers, who acknowledge that the diversity of research, does not translate into one single theory of feminism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska G., Publicystyka Orzeszkowej jako szkoła myślenia obywatelskiego, w: E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, red. G. Borkowska, I. Wiśniewska, Wyd. Literackie, Kraków 2005.
 2. Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Wyd. Trio, Warszawa 2005, s. 266-267.
 3. Dąbrowska D., Udomowiony świat. O kobiecym doświadczaniu historii, Historia Jagiellonica, Szczecin 2004.
 4. Fitzpatrick E., Flexner E., Century of Struggle. The Woman's Rights Movement in the United States, Harvard University Press, Cambridge, MA 1996.
 5. Graff A., Więcej niż kontekst - kwestia rasowa a feminizm w Stanach Zjednoczonych, w: Gender:konteksty, red. M. Radkiewicz, Wyd. Rabid, Kraków 2004, s. 53-69.
 6. Giddens A., Socjologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 7. Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Wyd. Świat Literacki, Izabelin 2001, s. 25-26.
 8. Górnicka-Boratyńska A., Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat1870-1939, Wyd. Res Publica, Warszawa 1999, s. 16-17.
 9. Hasło: Feminizm, Encyklopedia socjologii, t. I, Of. Nauk., Warszawa 1998, s. 213.
 10. Hoffert S. D., When HensCrow. The Woman's Rights Movement in Antebellum America, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 2002.
 11. Janion M., Kobiety i duch inności, wyd. II, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 12. Kałwa D., Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej, Kraków 2001.
 13. Mrozik A., Polski ruch kobiecy przełomu XIX i XX wieku a kontekst europejski i światowy, http://www.feminoteka.pl/muzeum/readarticle.php?article_id=18 (2.10.2009).
 14. Nurowska M., Panny i wdowy, t. I, II i III, Wyd. WAB, Warszawa 2007.
 15. Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tłum. G. Gromkowska-Melosik, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005.
 16. Titkow A., Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007,s. 214.
 17. Walczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wyd. eFKa, Kraków 1999, s. 62.
 18. Współczesne teorie socjologiczne, t. II, rozdz. XVIII,hasło: feminizm, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2006 s. 1179-1210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu