BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrzypczak Irena
Tytuł
Funkcjonowanie gospodarstw domowych
Functioning of Households
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1986, nr 2, s. 39-66, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Zaspokojenie potrzeb, Gospodarstwa domowe
Family, Meet needs, Households
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Rodzina, "podstawowa komórka społeczna", stanowi grupę, która dzięki swej funkcji prokreacyjnej zapewnia ciągłość biologiczną nie tylko sobie, ale i społeczności, w ramach której się rozwija. Trudno przeceniać rolę rodziny, tak dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. W rodzinie najmłodsi członkowie społeczeństwa kształtują swoją osobowość, rodzina zapewnia potomstwu warunki rozwoju biopsychicznego i przygotowując je do życia w społeczeństwie przekazuje mu dziedzictwo kulturowe i społeczne systemy wartości. Rodzina stanowi naturalne środowisko życia człowieka, zapewnia również swym członkom podstawowe materialne warunki bytowania. Wszechstronne zaspokojenie potrzeb jednostki dokonuje się poprzez zaspokajanie potrzeb rodziny, utożsamianej w sferze ekonomicznej z gospodarstwem domowym. Gospodarstwo domowe jest jednostką uprawiającą działalność gospodarczą, która ma na celu zaspokojenie wszelkich potrzeb typu konsumpcyjnego grupy osób zamieszkującej pod jednym dachem, najczęściej spokrewnionych ze sobą. Rola rodzinnego gospodarstwa domowego, jako jednostki działającej w sferze spożycia i dla celów spożycia, jest niezwykle istotna, zarówno z punktu widzenia celów ogólnospołecznych, jak i ze względu na wewnętrzne cele gospodarstwa.

Organization of a household and its functioning are of intrinsic significanse for the life of a family. Reasonable, just division of household duties among particular members of a household with regard to individual predispositions and abilities resulting from their engagement in economical activity or education, should promote the creation of favourable atmosphere and stabilization of the family. As it was revealed in the course in inquiry conducted in Warsaw families, the results of which constitute the base to the present paper, the organization of households is not perfect. Females, more frequently than males noticed the need for even or adjusted to burdening with economical activity division of household duties, however, as it was stated, those views are of no consequence to real division of housework in a family. Females felt more tired with combining works, as they not only performed most of the duties /males and children provided assistance only/, but also in most families they were the decision makers in the cases of important problems concerning the family. Analysis of family patterns of the inquired school goers, their parents' and their own attitudes towards the problems concerning the household leads to the conclusion, that future families of the present school-goers will not meet the requirements of the model family, in which the relationships among male and female, parents and children are partnership by character, and in which, due to the effective organization of life, each of its members has ensured optimum conditions for development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietl J., Wpływ rozwoju gospodarstw domowych na zakres i formy działania gospodarstw domowych, (w:) Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego, opr. zbiorowe, Wyd. Związkowe CRZZ, Warszawa 1970.
 2. Dietl J., Zastosowanie badań popytu konsumpcyjnego w handlu, Warszawa 1961.
 3. Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego, opr. zbiorowe, Wyd. Związkowe CRZZ, Warszawa 1970.
 4. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, (w:) Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego, opr. zbiorowe, Wyd. Związkowe CRZZ, Warszawa 1970.
 5. Kłoskowska A., Modele społeczne i kultura masowa, "Przegląd Socjologiczny", t. XIII, Łódź 1959.
 6. Kurzynowski A., Geneza i perspektywy aktywizacji zawodowej kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, maszynopis powielony, IGS, Warszawa 1976.
 7. Muszyński H., Rola współczesnej rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży. Krajowa Konferencja Naukowa "Rodzina i polityka społeczna na rzecz rodziny w PRL", Sekcja IV, Rada d.s. Rodziny, Warszawa 1980.
 8. Piotrowski J., Społeczne problemy rodziny, (w:) A. Rajkiewicz /red./, Polityka społeczna, PWE, Warszawa 1979,
 9. Piotrowski J., Współczesne gospodarstwo domowe i jego funkcje, (w:) Ekonomiczno-społeczna rola gospodarstwa domowego, opr. zbiorowe, Wyd. Związkowe CRZZ, Warszawa 1970.
 10. Sokołowska M., Nieznane środowisko pracy: gospodarstwo domowe, "Studia Socjologiczne" 1963, nr 3.
 11. Tymowski A., Dylematy codziennych i zawodowych obowiązków współczesnej kobiety, (w:) M. Jarosz /red./, Rodzina polska lat siedemdziesiątych, PWN, Warszawa 1982.
 12. Zmiany wzorów życia "rodzinnego". Raport z badania empirycznego, IGS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu