BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchowicz Izabela
Tytuł
Infrastruktura oświatowa a wyrównywanie szans młodzieży ze środowisk lokalnych
Education Infrastructure vs. Chance Equalisation of Youth from Local Communities
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 2, s. 147-162, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Edukacja młodzieży, Polityka oświatowa
Youth, Youth education, Educational policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmieniające się otoczenie stawia przed człowiekiem nowe wyzwania, ale daje mu również nowe możliwości. Tym, co kształtuje od początku, jest rodzina i szkoła. W trosce o wyrównywanie szans młodzieży możemy starać się kreować taką politykę oświatową, która poprzez rozwój i reformy systemu edukacji spowoduje, że młodzież z różnych środowisk społecznych będzie miała podobne szanse na początku drogi życiowej. Kraje wysoko rozwinięte traktują edukację jako działalność priorytetową. Inwestują znaczne środki w badania naukowe i edukację. Dzięki temu wywierają korzystny wpływ na sytuację na rynku pracy. (fragment tekstu)

Highly developed countries assign a high priority to education. They invest significant funds in scientific research and education. Therefore they positively influence the labour market. In Poland, education is becoming a significant element of the professional career and social position. The fact that well-educated people have better chances to use their talents and fulfil their aspirations has been gradually more appreciated. High qualifications and their improvement comprise a significant factor that improves market position and extends possibility to fulfil material aspirations. Schooling provides young people with various opportunities; they may continue education, or make different choices on the labour market. Appropriate educational process will allow young people to choose between various ways of life and they will not suffer from lack of perspectives in their personal and professional development. Education policy, including primary and secondary education, comprises one of the most important elements shaping our future and the future of society. Among factors really significant in the educational process are: accessibility of schools, quality of the teaching staff (not only from the point of view of their formal qualifications, but also personal) that directly influence children and youth through their work with pupils and students, providing different facilities, well-composed school curricula, as well as various activity groups. Local education policy may equalise the differences in values and knowledge that the students brought from their family homes and stimulate their personality development, which will translate into a successful professional career, good position on the labour market, in a consequence leading to improvement of living conditions. Primary education is carried out within the framework of local social policy. It may provide young people with knowledge and values necessary for continuing education, finding a job, gaining a good position on the labour market, which translates into good living conditions. It may also facilitate the improvement of living conditions in the future. It is not possible to discuss the education system without taking under consideration the educational infrastructure, which - beside school educational programmes and qualifications of the teaching staff - determines the educational and professional success. The system of education is being reformed; the infrastructure must reflect requirements of the new, transformed reality. Schools and other educational facilities, e.g. kindergartens are being closed, new ones are being established. However, their network and location must be adequate to demographic changes in particular age groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Auleytner J., Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego, w: Edukacja w perspektywie integracji Europy, red. M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2001.
 2. Dziewulak D., Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Wyd. UW, Warszawa 1994.
 3. Grycner S., Ład społeczny a edukacja,w: Kapitał społeczny, red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004.
 4. Golimowska S., Polityka społeczna -Koncepcje - Koszty, WAB, Warszawa 2000, s. 119.
 5. Leksykon polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, ASPRA-JR,Warszawa 2002, s. 61.
 6. Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, IPiSS, Warszawa 2004.
 7. Mytkowski D., Na czym polega reforma oświaty, "Wiedza i Życie" nr 9, 1998.
 8. Organiściak-Krzykowska A., Wykształcenie jako element jakości zasobów pracy, w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 375.
 9. Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 166.
 10. Skrzyńska B., Edukacja polska w różnych okresach historycznych (od najdawniejszych po współczesność), w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur,Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 351.
 11. Słownik języka polskiego PWN, t. III, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1989, s. 1097.
 12. Szanferberg R., Kwestia edukacyjna, w: Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski, BPS, Katowice 1998.
 13. Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Materiały pokongresowe, red. H. Szczerbiński, Białystok 2002.
 14. Sikorski W., Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 15. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. (DzU nr 117 poz. 759) poprzedzała wprowadzenie reformy oświaty z dniem 1 stycznia 1999 r.
 16. Władyka A., Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego, w: Samorządowa polityka społeczna,red. A. Frąckiewicz-Wronka, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2002, s. 112.
 17. www.stat.gov.pl
 18. Zamorska K., Edukacja - sprawa prywatna czy publiczna?, w: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, red. A. Rączaszek, W. Koczur, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2009, s. 331.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu