BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łepkowska Kamila
Tytuł
Znaczenie religijności w kształtowaniu kapitału społecznego. Przypadki Niemiec, Francji i Polski
Religion and Shaping of Social Capital. Cases of Germany, France and Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 2, s. 163-188, wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Kapitał społeczny, Religia
Statistical analysis, Social capital, Religion
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Francja
Germany, France
Abstrakt
Celem opracowania jest zbadanie, czy w krajach europejskich religijność stanowi jeden z determinantów poziomu kapitału społecznego. Innymi słowy, czy poziom religijności sprzyja (albo wręcz przeciwnie - utrudnia) zdobywanie kapitału społecznego przez jednostki. Część empiryczna oparta jest na danych ilościowych pochodzących z sondażu European Values Study (EVS), przy czym konieczne analizy statystyczne zostały przeprowadzone przez autorkę samodzielnie. Ze względu na ograniczoną objętość tekstu przeprowadzono analizy w odniesieniu do trzech krajów: Polski, Francji i Niemiec. Powodem takiego doboru przedmiotu badań była chęć objęcia analizą krajów charakteryzujących się możliwie różnym poziomem religijności. (fragment tekstu)

The paper aims at investigating whether in selected European countries religiosity supports or - in contrary - hampers the process of acquiring social capital by individuals. The issue is significant due to the growing popularity of the concept of social capital in social sciences and its applicability to the analysis of a number of crucial social phenomena such as integration of immigrants and education quality. The paper consists of two main sections. Section I (theoretical) analyses and critically compares the most significant concepts of social capital, i.e. the concepts of P. Bourdieu, J. Coleman and R. Putnam. Section II (empirical) aims at identifying the potential correlation of social capital and religiosity in selected European countries (France, Germany, and Poland). The object of analysis has been chosen purposely, so that it inculdes countries which represent different levels of religiosity. The argumentation in Section II is based on empirical data from the third wave of European Values Study (EVS). The statistical interpretation of the data has been conducted exclusively for the purpose of thisp. A graphical presentation of the data is included in the final part of the Paper. Basing upon EVS data, it can be argued that religiosity correlates to some extent with the level of social capital. This tendency is especially strong in Germany, i.e. in a country which, on the one hand, is characterised by high diversification in terms of religiosity and, on the other hand, has a very long tradition of social engagement of Christian Churches. Secondly, in all analyzed countries the declaration of religiosity correlated with level of social capital only in very limited scope. However, the correlation with social capital was much stronger in case of the frequency of participation in religious services i.e. a measure indicating a substantially stronger level of engagement into religious life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania statutowe "Instytucje religijne i religijność w krajach Unii Europejskiej" (Nr 02/S/0005/09) Katedry Socjologii kierowanych przez prof. dr hab. Elżbietę Firlit.
 2. Bourdieu P., The forms of capital, w: Education: Culture, Economy and Society, red. A. Halsey et al.,Oxford University Press, Oxford 1997, s. 46.
 3. Bourdieu P., The Social Space and the Genesis of Groups, "Theory and Society" Vol. 14, Nr 6, 1985,s. 724.
 4. Bourdieu P., Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2005,passim.
 5. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" Nr 94,1998, s. 95-96.
 6. Dika S., Singh K., Applications of Social Capital in Educational Literature: A Critical Synthesis, "Reviewof Educational Research" Nr 72, 2002, s. 33.
 7. Klimczak B., Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, w: Kapitał społeczny we wspólnotach,red. H. Januszek, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 18-19.
 8. Łepkowska K., Religijność i instytucje religijne po zjednoczeniu Niemiec, "Studia i Prace KES SGH" z.n. 13, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2007.
 9. Portes A., The Two Meanings of Social Capital, "Sociological Forum" Nr 15, 2000, s. 1.
 10. Portes A., Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology" Nr 24, 1998, s. 2-3.
 11. Putnam R., Explaining Institutional Success: The Case of Italian Regional Government, "The American Political Science Review" Vol. 77, Nr 1, 1983, s. 56-57.
 12. Putnam R., Social Capital and Public Affairs, "Bulletin of The American Academy of Arts and Science"Vol. 47, Nr 8, 1994, s. 8.
 13. Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 14. Rosenfeld R. et al., Social Capital and Homicide, "Social Forces" Vol. 80, Nr 1, 2001.
 15. Schuller T., Social capital: a review and critique, w: Social Capital: Critical Perspectives, red. S. Baronet al., Oxford University Press, Oxford 2001, s. 1.
 16. Szreter S., The State of Social Capital: Bringing Back in Power, Politics and History, "Theory and Society"Vol. 31, Nr 5, 2002, s. 580.
 17. Theiss M., Czy kapitał społeczny może być kategorią polityki społecznej, w: Kapitał społeczny,red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszek, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2004, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu