BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koniunktura w przemyśle Polska : lipiec 2004
Business Survey Poland : June 2004
Źródło
Koniunktura w przemyśle. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2004, nr 189, 25 s., wykr. rys., tab.
Słowa kluczowe
Przemysł przetwórczy, Zatrudnienie w przemyśle, Zapasy, Konkurencyjność
Processing industry, Employment in industry, Inventories, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W czerwcu odnotowano sezonowe pogorszenie koniunktury. Pogorszenie nie jest duże, a poziom aktywności gospodarczej jest wyższy niż przed rokiem. Ogólny wskaźnik koniunktury zmniejszy! swą wartość o dwa punkty w stosunku do maja br. i wynosi +16 punktów. Jego wartość jest o trzy punkty wyższa niż w czerwcu ub. roku. W sektorze publicznym wartość wskaźnika wynosi +13 punktów, w sektorze prywatnym +20. (fragment tekstu)

In June business conditions seasonally worsened. They did not worsen too much, and a level of business activity is higher than a year ago. The general business indicator declined by 2 points in relation to May of this year amounting to +16 points. It is by 3 points higher than in June of the last year. In the public sector it amounts to +13 points, in the private sector to +20. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3220
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu