BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latuch Mikołaj
Tytuł
Aktualne problemy inwalidztwa i niepełnej sprawności ludności w Polsce
Current Problems of Disability and Handicapped Population in Poland
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1986, nr 1, s. 41-54, tab.
Słowa kluczowe
Renty inwalidzkie, Choroby, Wypadki przy pracy
Disability annuities, Illness, Accidents at work
Uwagi
summ. streszcz.enie również w języku rosyjskim
Abstrakt
Wśród wielu negatywnych procesów i zjawisk społeczno-ludnościowych współczesności odnotowujemy szybkie powiększanie się subpopulacji osób o ograniczonych zdolnościach do życia we współczesnym społeczeństwie. Są to najczęściej także ludzie o ograniczonej zdolności do pracy i wymagający często zabezpieczenia tak środków egzystencji jaki opieki osób drugich, określane mianem osób niepełnosprawnych. Ich dokładne zliczenie statystyczne nastręcza jednak trudności i na ogół nie ma w tym względzie statystyk pełnych, odnoszących się faktycznie do ogółu osób niepełnosprawnych. Dostępne statystyki mają jednak swoją wymowę, jak chociażby ta, z której wynika że w ostatnim piętnastoleciu udział rent inwalidzkich w ogólnej liczbie emerytur i rent w kraju jest prawie stały i kształtuje się na poziomie 38-39%, co uznać należy za wskaźnik niepokojący i budzący zastanowienie co do jego uwarunkowań. Ostatnie piętnastolecie przyniosło w Polsce dość znaczne powiększenie się tej populacji, czego pośrednim statystycznym wyrazem jest fakt znaczącego przyrostu rent inwalidzkich, których liczba absolutna ulega wzrostowi.

Author has debated on the subject of the distressing, from the point of view of the society, phenomenon of the increase in the number of the handicapped and the disabled. This problem has been analysed with the special account to the growing number of handicapped persons, who are not necessarily classified as disabled front legal point of view. Especially, the "third disability group" should be stressed here, data of Social Insurance Office comprising the information about the currently granted benefits and the results of the recent microcensus of 1984 concerning disability being the Bource meterial. Author considers the analysed phenomena to be a very special problem, on which social policy and social services of finis should be focused. Simultaneously with the extension of the range of social insurance benefits there should be improved the organization of rehabilitation process in the firms, which employ the disabled and handicapped persons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziennik Ustaw nr 40 z dnia 18 XII 1982, poz. 267.
  2. Kwartalna informacja statystyczna za IV kwartał 1984 r. ZUS. Warszawa 1985.
  3. Latuch M., Demografia społeczno-ekonomiczna, Wyd. II rozszerzone, PWN, Warszawa 1983.
  4. Raport 1983. Sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Komisja Ludnościowa, Warszawa 1983.
  5. Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną z dnia 6 grudnia 1984 r. Ludność. Część I: Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa ludności, GUS 1985.
  6. Wiktorow A., Balicka-Kozłowska H., Analiza i ocena III grupy inwalidzkiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1982, "Studia i Materiały", zeszyt 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu