BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Anna
Tytuł
Stan i perspektywy sytuacji ludnościowej współczesnego świata
State and Prospects of Population Situation of the Modern World
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1986, nr 1, s. 55-90, tab.
Słowa kluczowe
Ludność, Demografia, Rozwój społeczno-gospodarczy
Population, Demography, Social economic development
Uwagi
summ. streszcz.enie również w języku rosyjskim
Abstrakt
Sytuacja ludnościowa świata od dłuższego czasu budzi zainteresowanie nie tylko specjalistów. Najbardziej lapidarnie określa ją obecnie stopa przyrostu liczby ludności równa 1,67% oraz zaludnienie dobiegające 5 mld. Mimo, że w ostatnich, latach jego tempo wzrostu istotnie słabło, bezwzględna liczba ludności rosła. Przewidywany jest również dalszy jej wzrost do 6,1 mld w roku 2000 i ewentualna stabilizacja na przełomie XXI i XXII wieku. Odnosząc obie liczby do lądowej powierzchni Ziemi, można się przekonać, że same w sobie nie stanowią one problemu. Hipotetyczna gęstość zaludnienia wynosiłaby ok. 34 i 42 osoby/km, a zatem biorąc nawet pod uwagę, że część lądów jest wciąż niedostępna dla człowieka, otrzymany wynik nie budziłby alarmu. Głównym problemem demograficznym współczesnego świata jest więc nierównomierne rozmieszczenie ludności i koncentracja jej przyrostów w niektórych tylko rejonach.

Current population situation of the world catches interest of mamy people, not only specialists. However, the main probles under analysis is not the total population, but its irregular distribution and the concentration of its increase in several regions. Demographic differentiation of the world has been characterized within continents by the division into developed and developing regions. Co-occurrence of all stages of demographic transformation is most characteristic of this arrangement. The analysis was carried out by the means of taxonomic method of average differences for 154 countries, on the ground of 11 typological variables, creation of 13 typological groups of some uniform territorial and economic nature, being the result of the analysis. The analysis has been complemented with short projection remarks and discussion on the methods of reduction of extreme demographic differences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Demographic Indicators of Countries, Estimates and Projections as Assessed in 1980, United Nations, New York 1982.
 2. Dokumenty Międzynarodowej Konferencji Ludnościowej ONZ, Meksyk 6-14 VIII 1984, "Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej" nr 38, kwiecień 1985.
 3. Dzienio K., Latuch M., Polityka ludnościowa europejskich krajów socjalistycznych, PWE, Warszawa 1983.
 4. Estimates and Projections of Urban, Rural and City Populations 1950-2025: the 1980 Assessment UN, New York 1982.
 5. Handbook of International Trade and Development Statistics 1983, UN New York 1983.
 6. Hauser H., Gardner R.W., Laquian A.A., El-Shakhs S., Published in Corporation with UNFPA, State University of NY Press, Albany 1982, w: "Studia Demograficzne" nr 1/75, 1984.
 7. Klonowicz S., Dzieci we współczesnym świecie, wybrane zagadnienia społeczno-demograficzne, "Studia Demograficzne" nr 2/60, 1980.
 8. Koubek J., Wybrane teoretyczne problemy polityki ludnościowej, "Studia Demograficzne" nr 1/75, 1984.
 9. Laquian A.A., People on the Move, "Populi", Vol. 7, No 3/1980.
 10. Long-Range Global Population Projections, as Assessed in 1980, "Population Bulletin of the UN" nr 14/1982.
 11. Okólski M., Pajestka J., Ludność i gospodarka świata, Warszawa 1978.
 12. Rosset E., Eksplozja demograficzna, KiW, Warszawa 1978.
 13. Schumacher E.F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
 14. Smoliński Z., Czy światu grozi przeludnienie? "Wiadomości Statystyczne" nr 5/1985.
 15. Społeczne i kulturowe uwarunkowania procesów ludnościowych w wybranych krajach europejskich, red. Rekłajtis E., Ossolineum, Wrocław 1984.
 16. UN Symposium on Interrelations among Resources, Enviroment, Population and Development, Stockholm 1979, "Population Bulletin" nr 13, 1980.
 17. Wasilewska-Trenkner H., Witkowski J., O polityce ludnościowej w Polsce, "Studia Demograficzne" nr 4/82, 1985.
 18. World Development Report, World Bank, Oxford Press University.
 19. World Estimates and Projections 1950-2025, "Population Bulletin of the United Nations", No 14, 1982, New York 1983.
 20. World Population Prospects as Assessed in 1980, "Population Studies" nr 78/1981.
 21. World Population Prospects, Estimates and Projections as Assessed in 1982, UN New York 1985.
 22. World Population Trends and Policies 1981, Monitoring Report, Volume II Population Policies, UN New York 1982.
 23. World-Wide Drop in Birth Rates, "Populi", vol. 7, No 2, 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu