BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czepurko Wiktor (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Chepurko Larysa
Tytuł
Currency Risk in Ukraine Related to the Polish Exchange Rate Dynamics
Ryzyko walutowe w Ukrainie na tle dynamiki kursu waluty polskiej
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 12, s. 64-74, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Ryzyko walutowe, Inflacja, Waluta
Exchange rates, Currency risk, Inflation, Currencies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony teoretycznym aspektom ryzyka walutowego i empirycznemu badaniu przyczyn i czynników jego wysokiego poziomu w Ukrainie. Na podstawie porównania dynamiki kursów USD/UAN i USD/PLN jest udowodniona prawidłowość zmiany kursu hrywny w 2008-2009 latach. Ustalono że decydującymi przyczynami spadku hrywny i złotego stały się zmiana stóp oprocentowania i salda płatniczego bilansu. Wyższy poziom ryzyka walutowego w Ukrainie w porównaniu z Polską powstał wskutek wysokiego udziału kredytów walutowych i braku instrumentów służących do zabezpieczania przed ryzykiem walutowym na rynku finansowych usług kraju. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the theoretical aspects of exchange rate risk and empirical research of reasons and factors of its high level in Ukraine. Based on the comparison of dynamic of USD/UAN and USD/PLN rates, the consistent pattern of changes of hryvnia rate in 2008-2009 was proved. It was determined that the change of interest rates and balance of payments were the main reasons for the hryvnia and zloty tumble. Higher level of exchange rate risk in Ukraine, in comparison with Poland, took place due to the high share of the currency loans and absence of the hedging instruments on the market of financial services in Ukraine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buckley A., Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Warszawa 2002.
 2. Buckley A., Multinational Finance, 4rd Edition, London: Prentice Hall 2000.
 3. Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007.
 4. Бланк И.А., Управление финансовыми рисками, Ника-Центр 2005.
 5. Дзюблюк О., Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках, "Вісник НБУ" 2009, №5.
 6. Рэдхэд К., Хьюс C., Управление финансовыми рисками, ИНФРА 1996.
 7. Чепурко В.В., Диалектическая концепция сущности экономического риска, "Культура народов Причерноморья" 1999, №8.
 8. Ющенко В.А., Міщенко І., Управління валютними ризиками. Навч. Посібник, Товариство "Знання", КОО 1998.
 9. www.bank.gov.ua/Statist
 10. www.federalreserve.gov/releases
 11. www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu