BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piepiora Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w powiecie lwóweckim
Local Policy of Counteraction of Natural Disasters in Lwówek Śląski County
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 101-114, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Katastrofa, Klęski żywiołowe, Planowanie przestrzenne, Polityka samorządu terytorialnego
Disaster, Natural disaster, Spatial planning, Local government policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat lwówecki
Abstrakt
W artykule przybliżono problematykę przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych. Prowadzenie polityki, dotyczącej katastrof naturalnych, pozwala minimalizować skutki ich wystąpienia. Warunkiem koniecznym do jej realizacji na poziomie lokalnym powiatu (NUTS 4, LAU 1) i gminy (NUTS 5, LAU 2) jest wykorzystywanie instrumentów warunkujących funkcjonowanie odpowiednich instytucji, co autor weryfikuje na przykładzie powiatu lwóweckiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the issue of counteracting the results of natural disasters. Conducting the policy applying to natural disasters enables to reduce the results of their occurrence. The condition necessary for the implementation of this policy on the local level of a county (NUTS 4, LAU 1) and a district (NUTS 5, LAU 2) is using the economic instruments which regulate the functioning of adequate institutions. The author verifies it on the example of Lwówek Śląski county. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barszczyńska M. (red.), Zagrożenia naturalne, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2000.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej. Gmina i Miasto Lwówek Śląski. Wydziały, http://www.bip.lwowekslaski.pl/struktura/1/wydziały (stan z 13.05.2010).
 3. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta i Gminy Mirsk. Samodzielne stanowiska, http://bip.mirsk.pl/struktura/4/samodzielne_stanowiska (stan z 13.05.2010).
 4. Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta i Gminy Wleń. Regulamin Organizacyjny, http://www. wlen.pl/bip/index.php?id=80&id2=143#l (stan z 13.05.2010).
 5. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wojewódzki plan reagowania w przypadku wystąpienia suszy, Wrocław 2005.
 6. Dubicki A. (red.), Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2002.
 7. Geografia wyborcza, powiat lwówecki, http://wyboiy2006.pkw.gov.pl/kbw/geoPowiat.html?id=021200&type=0 (stan z 13.05.2010).
 8. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Mapy, http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ (stan z 13.05.2010).
 9. Kaleta W., Szła wielka woda, [w:] Przegląd Obrony Cywilnej, nr 4, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 10. Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim, http://www.lwowek-slaski.policja.gov.pl/www/index. cgi?numer=0&menu=0 (stan z 13.05.2010).
 11. Kossowska-Cezak U. (red.), Słownik meteorologiczny, Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2003.
 12. Mitek T., Czekanie na wiosenne wody, [w:] Przegląd Obrony Cywilnej, nr 1, Wydawnictwo Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 13. Matejuk J. (red), Strategia Rozwoju Powiatu Lwóweckiego (2000-2010), Instytut Badań Strategicznych przy Wyższej Szkole Zarządzania. Centrum Doradztwa Strategicznego w Legnicy, Warszawa- Legnica-Lwówek Śląski 2000.
 14. Piepiora Z., Przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych w województwie dolnośląskim, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka Przestrzenna XII, t. II, Wyd. Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009.
 15. Powiat lwówecki. Ćwiczenia Bóbr - Kwisa 2008, http://www.powiatlwowecki.pl/news.php?id=8652 (stan z 13.05.2010).
 16. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Załącznik nr 1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
 17. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Załącznik nr 1. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.
 18. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim - Biuletyn Informacji Publicznej. Dane Urzędu, http://www. bip.powiatlwowecki.pl (stan z 13.05.2010).
 19. Śleszyński P. (red.), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, Wyd. PAN IGiPZ, Warszawa 2007.
 20. Tkacz P., Reporter 998. Siły i środki województwa -powiat lwówecki, http://www.reporter998.pl/mapa/ lwowek_slaski/lwowek_slaski.html (stan z 13.05.2010).
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998 r. nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami.
 22. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU z 2007 r. nr 89, poz. 589 i 590 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu