BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Funkcjonowanie rynku ziemi rolnej w Polsce
The Functioning of Market Rural Land in Poland
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 12, s. 91-101, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ceny ziemi, Rynek nieruchomości, Rolnictwo
Land prices, Real estate market, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest funkcjonowaniu rynku ziemi rolnej w Polsce. Jest to ważny i ciekawy temat ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, zwłaszcza segmentu gruntów rolnych. W opracowaniu wykonano analizę obrotu ziemią rolną w Polsce oraz analizę cen gruntów rolnych ze względu na klasę gleb z podziałem na województwa Polski. Z badań wynika, że ceny ziemi rolnej w Polsce wzrosły od momentu wstąpienia Polski do UE, a także z roku na rok wzrasta zainteresowanie ziemią jako dobrą formą lokaty kapitału. (abstrakt oryginalny)

Article is devoted functioning of market rural land in Poland. There is important and curious theme from the point of view specificity of market estate, especially segment of rural ground. In elaboration of turn rural land in Poland and make analysis price of rural polish ground from the point of view clases of soil with distribution on provinces. From research result, that prices of rural lands have grown in Poland from moment of accession Poland to UE, as well as from year to year interest grows rural land as good investment capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryx M., Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2006.
  2. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce, PWN, Warszawa 2002.
  3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Informacja na temat sytuacji na obszarach wiejskich w rolnictwie, Departament Programowania i Analiz, Warszawa 2007.
  4. "Nieruchomości" 2008, nr 10.
  5. Sochoń A., Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, "Roczniki Naukowe", t. IX, z. 1.
  6. Szymańska A., Grunty rolne - rynek, "Rolniczy Magazyn Elektroniczny" 2009, nr 33.
  7. Weil E., Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, [w:] Wydawnictwo Akademii Rolniczej 2003, nr CCCLVII.
  8. Źróbek S., Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu