BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płachciak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój zrównoważony w kontekście neoliberalnego modelu ładu - perspektywa ideologiczna
Sustainable Development in the Context of Neoliberal Model of Order - Ideological Perspective
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 115-133, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Neoliberalizm, Wolność gospodarcza, Ideologia, Polityka gospodarcza
Sustainable development, Neoliberalism, Economic freedom, Ideology, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania nad zasadą rozwoju zrównoważonego w kontekście myślenia ideologicznego posiadają istotne znaczenie, szczególnie dla analizy dotychczasowych prób wdrażania, jak i wyznaczania nowych sposobów rozumienia zintegrowanego ładu społeczno-ekonomicznego i przyrodniczego. Idea rozwoju zrównoważonego w świetle neoliberalnej tezy o dobroczynnym wpływie rynku gospodarczego dla wszystkich podmiotów ekonomicznych w myśl zasady "skapywania zysków" zbliża się do myślenia ideologicznego jako "zafałszowanej świadomości". (abstrakt oryginalny)

A reflection concerning sustainable development in the context of ideological thought is significant, especially for the analysis of implementation attempts to date, as well as for setting up new ways of understanding integrated socio-economic and environmental sustainability. The idea of sustainable development in the perspective of neoliberal thesis on favourable influence of economic market on all economic subjects in accordance with the principle of "trickling the goods" gets closer to ideological thinking of "false consciousness". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Artus R, Girard M.R, Wielki kryzys globalizacji, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 2. Bihr A., Nowomowa neoliberalna, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
 3. Bortova A., Spotkanie parlamentarzystów z Unii Europejskiej i krajów AKP, "Ubóstwo.pl" 2009, nr 4-5.
 4. Davis M., Planeta slumsów, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 5. Dzisiów Ł., Nowoczesność zideologizowana, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Rozprawy i Studia, t. (DCXII) 538, Szczecin 2008.
 6. Fukuyama R, Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań 1996.
 7. Gramsci A., Zeszyty filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 8. Grosse T.G., Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 9. Kowalewski A.K., Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2006.
 10. Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009.
 11. MacEwan A., Neoliberalizm a demokracja: władza rynku kontra władza demokratyczna, [w:] Saad-Filho A., Johnson D., (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 12. Mannheim K., Ideologia i utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.
 13. Marks K., Engels F., Ideologia niemiecka, [w:] Dzieła, t. 3 (wyd. 2), Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 14. Perkowska H., Społeczne źródła "świadomości fałszywej", "Studia Socjologiczne" 1985, nr 11-12 (240-241).
 15. Revelli Ph., Globalny rynek o rolnicy z Południa - brazylijski etanol przeciwko reformie rolnej, "Le Monde Diplomatique" 2009, nr 5 (39).
 16. Rezolucja w sprawie wyzwań w zakresie demokratycznego pogodzenia różnorodności etnicznej, kulturalnej i religijnej w krajach AKP i UE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 14. 9. 2009 (PL), C221 - załącznik IV.
 17. Sachs J., Koniec z nędzą - zadania dla naszego pokolenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Shaikh A., Ekonomiczna mitologia neoliberalizmu, [w:] A. Saad-Filho, D. Johnson (red.), Neoliberalizm przed trybunałem, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 19. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954.
 20. Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji-propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 21. Sztompka R, Socjologia - analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 22. Szumlewicz R, Liberalizacja czy interwencjonizm, "Le Monde Diplomatique" 2009, nr 3 (37).
 23. Wallerstein I., Analiza systemów - światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
 24. Wallerstein I., The Capitalist Word Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1979.
 25. Wasylew E., Partnerskie Porozumienie Handlowe (EPAs) pomiędzy Unia Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), "Ubóstwo.pl" 2009, nr 4-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu