BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czuryk Małgorzata (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Tytuł
Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu administracyjnym
The Legal Status of the Prosecutor in Administrative Proceeding
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 11, s. 15-25, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Orzecznictwo sądu, Postępowanie administracyjne
Code of Administrative Procedure (CAP), Judicial decision, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podejmowana jest problematyka uczestnictwa prokuratora w postępowaniu administracyjnym. Prokurator, jako organ powołany do strzeżenia prawa, może badać wadliwość samego postępowania, jak i rozstrzygnięć wydanych w jego ramach. Prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu, przysługują prawa strony, nie nabywa on praw procesowych strony z mocy samego tytułu piastowania urzędu. Może on żądać wszczęcia postępowania, brać udział w postępowaniu, a także korzystać ze środków zaskarżenia. Konieczność udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym wynika z potrzeby zagwarantowania przestrzegania zasady zgodnego z prawem działania organów administracji publicznej. (abstrakt oryginalny)

The article shows the problem of participation of a prosecutor In administrative proceeding. Prosecutor, as a body entitled to prosecute, can investigate defectiveness of the proceeding as well as its results. The prosecutor taking part in the proceeding is eligible for the rights of a side, he does not acquire it just because of his activities. He may require initiation of proceeding, take part in it as well as use resort of prosecution. Participation of the prosecutor in the proceeding is indispensable because of the necessity of warranting of observance of the principle of legal working of agencies of public administration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
 7. Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1984 r., III SA 508/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 63.
 8. Wyrok NSA z dnia 26 lutego 1986 r., II SA 2400/85, ONSA 1986, nr 1, poz. 16.
 9. Wyrok NSA z dnia 10 września 1993 r., SA/Kr 384/93, ONSA 1994, nr 4, poz. 131.
 10. Wyrok NSA z dnia 4 lutego 1994 r., SA/Wr 2063/93, ONSA 1995, nr 1, poz. 37.
 11. Postanowienie NSA z dnia 15 maja 1995 r., I SA 815/94, ONSA 1996, nr 3, poz. 111.
 12. Wyrok NSA z dnia 25 marca 1997 r., I SA 932/95, ONSA 1997, nr 4, poz. 189.
 13. Wyrok NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, ONSA 2003, nr 4, poz. 134.
 14. Wyrok NSA z dnia 4 maja 2004 r., OSK 55/04, ONSAiWSA 2004, nr 1, poz. 1.
 15. Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2005 r., II GSK 3/05, ONSAiWSA 2005, nr 6, poz. 112.
 16. Uchwała (7) NSA z dnia 10 kwietnia 2006 r., I OPS 6/05, ONSAiWSA 2006, nr 3, poz. 68.
 17. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
 18. Czerwiński W., Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Toruń 2009.
 19. Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006.
 20. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996.
 21. Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.
 22. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2007.
 23. Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2007.
 24. Suwaj R., Wydawanie decyzji administracyjnych, Wrocław 2006.
 25. Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004.
 26. Woś T., Knysiak-Molczyk H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu