BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli)
Tytuł
Zasada dowolności formy złożenia oświadczenia woli a autonomia woli podmiotów prawa cywilnego
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 11, s. 35-45, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks cywilny, Prawo cywilne, Teoria prawa
Civil Code, Civil law, Law theory
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Autor omawia zasadę swobody formy złożenia oświadczenia woli wyrażoną w art. 60 kodeksu cywilnego, jak też poglądy doktryny odnośnie do tego czy zasada ta winna być traktowana jako jeden z elementów autonomii woli podmiotów prawa cywilnego, obok takich elementów jak swoboda zawarcia umowy, swoboda doboru kontrahenta, swoboda kształtowania treści umów (swoboda umów sensu stricto - art. 3531 k.c.), swoboda modyfikacji postanowień umownych, wreszcie swoboda unicestwienia zawartej wcześniej umowy. Autor wyraża pogląd, iż odpowiedź na tak postawione pytanie winna być twierdząca. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bürgerliches Gezetzbuch Kommentar, München 2004.
 2. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 3. Davidson D., Knowles B., Forsythe L., Jespersen R., Business Law - Principles and Cases, Belmont 1987.
 4. Drozd E., Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, Poznań-Kluczbork 1993.
 5. Fabre-Magnan M., Les obligations, Paris 2004.
 6. Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2006.
 7. Flour J., Albert J.L., Savaux E., Droit civil. Les obligationes. 1, l´ acte juridique, Paris 2004.Frąckowiak J., Znaczenie formy notarialnej w polskim prawie spółek na tle prawa Unii Europejskiej, "Rejent" 1998, nr 4.
 8. Furmston M., Cheshire G.C., Fifoot C.H., Law of Contract, London 2001.
 9. Górska K., Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007.
 10. Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008.
 11. Izdebski H., Małek M., Kodeks cywilny a działalność gospodarcza. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz.
 12. Jentz G.A., LeRoy R. Miller, Cross F.B., West's Business Law, St. Paul 1993.
 13. Kępiński M., Przeniesienie własności gospodarstw rolnych, Poznań 1970.
 14. Kidyba A. (red.), Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Gawlik Z., Janiak A., Kozieł G., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, LEX 2010.
 15. Kodeks cywilny Komentarz. T. I. Praca zbiorowa pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1997.
 16. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 1999.
 17. Köhler H., BGB Allgemeiner Teil, München 2004.
 18. Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 kc. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
 19. Matuszyk K.J., Forma czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 9.
 20. McKendrick E., Contract Law, London 1997.
 21. Medicus D., Allgemeiner Teil des BGB, Heidelberg 2002.
 22. Niedośpiał M., Autonomia woli w części ogólnej prawa cywilnego, "Państwo i Prawo" 1984, nr 12.
 23. Ohanowicz A., Wolność umów w przyszłym polskim kodeksie cywilnym, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1926, nr 3.
 24. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2005.
 25. Rajski J., Kocot W., Zaradkiewicz K., Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 2002.
 26. Rzetecka-Gil A., Komentarz do art. 353(1) kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93), LEX/el. 2010.
 27. Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969.
 28. Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
 29. System prawa cywilnego. Część ogólna. T. I (praca zbiorowa pod red. S. Grzybowskiego), Ossolineum 1985.
 30. System prawa prywatnego. T. 2, Prawo cywilne - część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2008.
 31. Szpunar A., Uwagi o formie przewidzianej dla celów dowodowych, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1987, nr 4.
 32. Wolak G., Charakter prawny przepisów regulujących formę czynności prawnych (oświadczeń woli), "Nowy Przegląd Notarialny" 2010, nr 2.
 33. Wolak G., O formie czynności prawnych w ogólności, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2008, nr 3(4).
 34. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.
 35. Wójcik S., Forma czynności prawnych w świetle zasad polskiego prawa cywilnego oraz stanowiska Polski wobec Unii Europejskiej (zagadnienia ogólne), "Rejent" 1998, nr 4.
 36. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1998.
 37. Ziemianin B., Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu