BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław W.
Tytuł
Świadczenie usług ubezpieczeniowych przez kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Insurance Services through Distribution Channels for Insurance Services in Selected Countries of the European Union
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 11, s. 98-106, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Usługi ubezpieczeniowe, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Kanały dystrybucji
Insurance services, Insurance intermediation, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Funkcjonowanie pośrednictwa ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej regulowane jest zapisami dyrektywy z 92/WE/ 2002 r. dyrektywa przewiduje istnienie dwóch rodzajów pośredników w zakresie ubezpieczeń: zależnych i niezależnych. kraje członkowskie w ramach implementacji dyrektywy mogą stosować własny podział i nazewnictwo pośredników. pośrednictwo ubezpieczeniowe w poszczególnych krajach jest zróżnicowane. Jego rozwój warunkują czynniki ekonomiczne, społeczne i psychologiczne. Pozycja pośredników ubezpieczeniowych jest wyrazem stopnia rozwoju poszczególnych rynków lokalnych i jednym z elementów różnicujących te rynki. Analiza uwarunkowań pośrednictwa ubezpieczeniowego dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków jego dalszego rozwoju. Tym samym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy pozycji poszczególnych kanałów dystrybucji w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Powiązania rynku ubezpieczeniowego z całością rynku kapitałowego powodują jego dużą wrażliwość na wahania koniunkturalne i podatność na emocje rynkowe. (abstrakt oryginalny)

Insurance intermediation activity in European Union is regulated by 92/WE/2002 directive. The directive divides insurance intermediaries in scope of insurance range into dependent and independent. Member countries in frames of directive implementation may have own division and intermediaries names. Insurance intermediation in individual countries is diverse. Its development is determined by economical social and psychological factors. Insurance intermediaries position shows local markets development scale and is an element that makes these markets different. Insurance intermediation conditions analysis gives answers for questions concerning its further development. Thus, the aim of this paper is to analyse the position of individual distribution channels in insurance services. Insurance market connections with whole financial market make it highly sensitive to passing fluctuations and market emotions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cummins J.D., Doherty N.A., The economics of insurance intermediaries, Wharton School University of Pennsylvania, Pennsylvania 2005.
  2. Fedor M., Rynek ubezpieczeń we Francji, [w:] Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
  3. Majtánová A., Bláhová M., Aspekty pośrednictwa ubezpieczeniowego na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" (4)2008, nr 1.
  4. Przybytniowski J.W., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2007, nr 1.
  5. Przybytniowski J.W., Miejsce doradztwa w systemie pośrednictwa ubezpieczeniowego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1997, nr 7-8.
  6. Przybytniowski J.W., Rynek ubezpieczeń gospodarczych, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" (692)2007, nr 9.
  7. Słowiński A., Piaskowski W., Fedor M., Monkiewicz J., Główne rynki narodowe jednolitego rynku ubezpieczeń, [w:] Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej. Procesy rozwoju i integracji, red. J. Monkiewicz, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
  8. Swacha-Lech M., Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu