BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
W jakim stopniu norma ISO 26000 odnosi się do koncepcji zrównoważonego rozwoju?
To What Extent the ISO 26000 Norm Concerns the Concept of Sustainable Development?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 148-155, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Normy ISO, Społeczna odpowiedzialność
Sustainable development, ISO International Standards, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowany został projekt nowej normy międzynarodowej ISO 26000 - omówiono zakres oraz najważniejsze zagadnienia w nim zawarte. Szczególną uwagę zwrócono na stopień i sposób uwzględnienia w tym dokumencie aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na podstawie przeprowadzonej analizy krytycznie oceniony został projekt normy ISO 26000. Stwierdzono m.in., że nie wskazuje on czytelnych zależności zachodzących pomiędzy koncepcją społecznej odpowiedzialności a koncepcją zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The article presents a design of a new international norm ISO 26000. It concerns its scope and crucial issues with the focus on the extent and manner of considering sustainable development aspects in the document. The design of ISO 26000 is critically assessed basing on an analysis. Among others it states the norm does not show any clear relations between the concept of social responsibility and the concept of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
  2. Borys T., Rogala P. (red.), Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  3. Brzozowski T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój - teoria i praktyka w świetle treści raportów odpowiedzialności i zrównoważenia przedsiębiorstw, [w] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 208-214.
  4. ISO/DIS 26000:2009.
  5. Rogala R, Odpowiedzialność społeczna jako wyznacznik nowoczesnego podejścia do zarządzania, "Problemy Jakości" 2006, nr 5.
  6. Rok B., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście strategii osiągania obopólnej korzyści, [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 76-79.
  7. Wasilewski L., Rozważania o jakości, OBJW ZETOM, Warszawa 1999.
  8. www.iso.org (stan z 20.06.2010).
  9. www.pkn.pl (stan z 20.06.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu