BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sej-Kolasa Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Generowanie informacji w badaniach stanu i ochrony środowiska
Generating Information in Studies on Environment Condition and Protection
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 156-167, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Zarządzanie środowiskiem, Informacja, Proces informacyjny, Źródła informacji, Ochrona środowiska, Podejście oparte na procesach
Environmental management, Information, Information process, Information source, Environmental protection, Process-based approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie społeczeństwa informacyjnego informacja, procesy i systemy informacyjne pełnią w gospodarce nową, istotną rolę. Informacja jest zjawiskiem społecznym, ekonomicznym i technicznym, więc zrozumienie istoty informacji wymaga łącznego traktowania wszystkich trzech jej aspektów: społecznego, ekonomicznego i technicznego. Dotyczy to również informacji o środowisku i systemie zarządzania środowiskiem. Podejście procesowe do systemu zarządzania środowiskiem zwraca większą uwagę niż podejście tradycyjne na wszystkie aspekty zjawisk informacyjnych. System zarządzania środowiskiem, jako system informacyjny, jest zbiorem powiązanych procesów informacyjnych. Generowanie informacji jest jedną z funkcji (faz) procesu informacyjnego. (abstrakt oryginalny)

In the present era of information society, a new, significant role in economy has been gained by information, information processes and information systems. Information has become a social, economic and technological phenomenon and therefore understanding the nature of information requires an insight into all its three aspects - social, economic and technological. The same applies to the environmental information and the environment management system. In comparison with the traditional approach, the process-based approach to environment management system focuses on all aspects of information-related phenomena. Since the environment management system is also an information system, it comprises a set of interrelated information processes. The generation of information is one of the functions (stages) of an information process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
  2. Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
  3. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, GUS, Warszawa 2009.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010, DzU 2010 r. nr 3, poz. 14.
  5. Sej-Kolasa M., System zarządzania środowiskiem - podejście procesowe, [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, M. Urbaniec, E. Halavach (red.), Wydawnictwo "Educator", Częstochowa 2008.
  6. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, DzU 1995 nr 88, poz. 439 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu