BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budowanie kompetencji ekologicznych w przedsiębiorstwach posiadających wdrożony system zarządzania środowiskowego
Building Ecological Competence by Companies which Implemented Environmental Management System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 168-184, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Kompetencje, Ekologia, Ekologiczny system zarządzania, Normy ISO 14001, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Competences, Ecology, Ecological management system, ISO 14001, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sposoby budowania kompetencji ekologicznych przez przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony system zarządzania środowiskowego opartego o wymagania normy ISO 14001. Autor tego opracowania dokonał analizy mechanizmów kreowania kompetencji ekologicznych w wybranej grupie (małych, średnich i dużych) przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego. W tym celu zastosowano badanie ankietowe, skierowane do osób zajmujących kierownicze stanowiska. (abstrakt oryginalny)

This paper shows the ways of building ecological competence by companies which have implemented environmental management system based on the requirements of ISO 14001. The author conducted an analysis of mechanisms of creating ecological competence by (small, medium and big) companies of Lower Silesia voivodeship in Poland. In order to do it he applied a questionnaire survey directed to managers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
 2. Chodyński A., Kompetencje ekologiczne a rozwój przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 7-8.
 3. Chodyński A., Rozwój sektora ochrony środowiska, [w:] A. Chodyński (red.), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Seria Zarządzanie, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2007.
 4. Kaliński M., Edukacja ekologiczna formą przysposobienie obronnego, "Edukacja i Dialog" 1995, nr 5.
 5. Kubasik A., Obszary kreowania kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 5.
 6. Laszlo C., Firma zrównoważonego rozwoju, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2008.
 7. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 8. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania - kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. PN EN ISO 14001:2005 - Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 10. Ryszko A., Proaktywne zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 5.
 11. Skowron P., Znaczenie przywództwa jako wartości niematerialnej w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1177, Wrocław 2007.
 12. Skrzypek E., Uwarunkowania projakościowego myślenia i działania - kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, [w:] E. Skrzypek (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśłeniu i działaniu, t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu