BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Lewicki Piotr P. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesów zamrażania i rozmrażania jabłek
Efect of Osmotic Pre-Treatment on the Process of Apple Freezing and Thawing
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 101-107, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Towaroznawstwo żywności, Technologia produkcji żywności, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Utrwalanie żywności, Owoce
Food, Food commodities, Food production technology, Fruit and vegetables processing, Preservation of food, Fruit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca miała na celu określenie, w jaki sposób wysycenie jabłek substancją osmotyczną wpływa na przebieg procesów ich zamrażania i rozmrażania. Materiałem badawczym były jabłka odwodnione osmotycznie (3h w 30°C oraz 1 h w 70°C), zamrożone i przechowywane przez miesiąc w temp. -35°C, a następnie rozmrożone. Stwierdzono, że obróbka osmotyczna wpłynęła na skrócenie czasu zamrażania jabłek - najkrócej zamrażały się próbki odwadniane 1 h w temp. 70°C. Obróbka osmotyczna spowodowała również obniżenie temperatury krioskopowej. W przypadku obu badanych wariantów odwadniania czas rozmrażania próbek wydłużył się w stosunku do czasu ich zamrażania, a temperatura przemiany fazowej była wyższa niż w procesie zamrażania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to investigate on how the saturation of apples by osmotic substance influence on the freezing and thawing process. The research material was a osmotically dehydrated apples (3 h at 30°C and 1 h at 70°C) frozen and stored for one month at the temperature of -35°C and than also after thawing. It was found that the osmotic pre-treatment caused shortening of the total time of freezing - the shortest was the freezing time for apple after 1h of dehydration at the temperature of 70°C. The decrease in cryoscope temperature was also noticed. The total time of thawing was longer then the total time of freezing and the cryoscope temperature for that process was higher. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruda Z., Postolski J.: Zamrażanie żywności. WNT. Warszawa 1999.
  2. Kluza F.: Zakres zamrażania owoców, warzyw oraz soków owocowo-warzywnych jako wynik oddziaływania warunków ich chłodzenia i właściwości fizycznych oraz modyfikacji składu produktu. Chłodnictwo, 1997, 32 (1), 35-37.
  3. LaBelle R. L., Moyer J. C.: Dehydrofreezing of red tart cherries. Food Technol., 1966, 20 (10), 105-106.
  4. Pałacha Z., Kamińska A.: Wpływ wstępnej obróbki osmotycznej na przebieg procesu zamrażania jabłek. Chłodnictwo, 2001, 36 (3), 44-47.
  5. Toczko M., Grzelińska A.: Materiały do ćwiczeń z biochemii. Oznaczanie zawartości sacharydów w materiale biologicznym. Wyd. SGGW. Warszawa 1997, s. 38-41.
  6. Zagibalova T., Mank V.: Charakteristics of changes in cold preservation according to NMR results. Piszczewaja Technołogija, 1984, (2), 48-52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu