BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fornalczyk Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Sposoby reagowania menedżerów na feedback podwładnych - raport z badań
Managers Response to Subordinates Feedback - Research Report
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 115-126, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Metoda 360 stopni, Zachowania pracownika
360-degree feedback, Employee behaviours
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących sposobów reagowania menedżerów na feedback podwładnych oraz psychologicznych uwarunkowań owych reakcji. W części pierwszej autorka przedstawia problematykę badań w świetle literatury. Omawia zachowania zorientowane na usprawnianie, obronę, dominację i manipulowanie jako sposoby reagowania na feedback. W dalszych częściach prezentuje metodologię badań własnych oraz uzyskane rezultaty empiryczne wskazujące na istotnie częstsze występowanie u menedżerów niekonstruktywnych reakcji na feedback niż zachowań usprawniających. Autorka wskazuje również na znaczące związki sposobu reagowania kadry kierowniczej z rodzajem treści informacji zwrotnych, jakich dostarczają podwładni. Ostatnia część artykułu została poświęcona dyskusji wyników dotyczących sposobów reagowania menedżerów na feedback w kontekście ich sytuacyjnych oraz dyspozycyjnych wyznaczników.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present the results of research how managers respond to subordinates feedback and what the psychological foundations of those responses are. In the first part the author presents research in the context of relevant publications, including a discussion on different categories of reaction to feedback: improvement, defense, dominance, manipulation. The following sections present research methodology and empirical results that indicate a significantly higher occurrence of nonconstructive reaction to feedback than reaction aimed at improving performance. The author also points to the compelling relationships between how executives respond to feedback, and the type of feedback content formulated by subordinates. The last part of the article is devoted to a discussion of empirical data related to managers respond to feedback in terms of their contextual determinants.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashford S.J., Tsui A.S., 1991, Self-regulation from managerial effectiveness. The role of active feedback seeking, Academy of Management Journal, vol. 34(2), s. 251-280.
 2. Atwater L.E., Waldman D.A., Brett J.F., 2002, Understanding and optimizing multisource feedback, Human Resource Management Journal, vol. 41(2), s. 193-208.
 3. Baird J.A., Bolton M., 1999, Coaching for Breakthrougs, Benchmark Conference Press, New York.
 4. Baltes P.B., Smith J., 2008, The fascination of wisdom, Perspective on Psychological Science, vol. 3(1), s. 56-64.
 5. Bandura A., 2000, Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness, [w:] Locke A. (ed.), Handbook of Principles of Organizational Behavior, Blackwell, Oxford, s. 120-136.
 6. Botwood L., 2002, Feeling about Feedback: Predicting Affective Reactions from Work Goal Orientation, Society for Industrial and Organizational Psychology, Ontario.
 7. Bracken D.W., Timmerck C.W., Church A.H. (eds.), 2001, The Handbook of Multisource Feedback, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 8. Conger J.A., 1992, Learning to Lead: The Art of Transforming Managers into Leaders, Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Dalton M.A., Hollenbeck G.P., 2001, After feedback: How to facilitate change in behavior, [w:] Bracken D.W., Timmerck C.W., Church A.H. (eds.), The Handbook of Multisource Feedback, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 10. Detert J.R., Burris E.R., Harrison D.A., 2010, Debunking Four Myths About Employee Silence, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 11. Farey P., 1993, Mapping the leader/manager, Management Education and Development, vol. 24(2), s. 111-124.
 12. Forbes R., 1996, Upward feedback: a new power for the learning organization, HR Monthly, no. 11, s. 6-8.
 13. Fornalczyk A., 2011, Sposoby reagowania menedżerów na informacje zwrotne w procesie upward feedback, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej, nr 24, s. 47-64.
 14. Fornalczyk A., 2012, Bariery efektywnego stosowania upward feedback jako metody wspierającej rozwój kadry menedżerskiej, Management, vol. 16, no. 1, s. 468-479.
 15. Hay Group, 2004, http://www.haygroup.com/downloads/cn/Hay_Insight_Connections_2004.pdf, (21.03.2014).
 16. Larson J.R. Jr., 1984, The performance feedback process: A preliminary model, Organizational Behavior and Human Performance, vol. 33, s. 42-76.
 17. Latham G.P., Heslin P.A., 2004, The effect of upward feedback on managerial behavior, Applied Psychology: An International Review, no. 53(1), s. 23-37.
 18. Latham G.P., Wexley K.N., 1994, Increasing Productivity Through Performance Appraisal, Addison-Wesley, Reading, MA.
 19. Levy P.E., 1991, Self-Appriasal and Attributional Judgments, Society for Industrial and Organizational Psychology, St. Louis.
 20. London M., 1988, Change Agents: New Roles and Innovation Strategies for Human Resource Proffesionals, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 21. London M., 2007, Job Feedback: Giving, Seeking and Using Feedback for Performance Improvement, Tylor&Francis, New Jersey.
 22. McCauley C.D., Hughes-James M., 1994, An Evaluation of Outcomes of a Leadership Development Program, Center for Creative Leadership, New York.
 23. Oleś P., 2011, Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.
 24. Pervin L.A., John O.P., 2011, Osobowość. Teoria i badania, tłum. M. Kofta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 25. Smither J.W., London M., Richmond K.R., 2002, Relationships between Leaders' Personality and Reactions to, and Use of, Multisource Feedback: a Longitudinal Study, Society for Industrial and Organizational Psychology, Ontario.
 26. Yammarino F.J., Atwater L.E., 1997, Do managers see themselves as others see them? Implications of self-other rating agreement for human resource management, Organizational Dynamics, no. 25(4), s. 35-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu