BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba-Warnke Sabina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koszty odbiorców programów kształtujących proekologiczny styl życia
Costs of the Target Adopters of Ecological Lifestyle Programs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia 11, 2010, nr 140, s. 201-210, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Economics
Tytuł własny numeru
Gospodarka a środowisko
Słowa kluczowe
Styl życia, Rozwój zrównoważony, Ekologia, Organizacje non-profit
Lifestyle, Sustainable development, Ecology, Non-profit organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne grupy docelowe programów kształtujących proekologiczny styl życia oraz analizę kosztów, które wiążą się ze zmianą stylu życia na bardziej proekologiczny. Wskazano, że identyfikacja tych kosztów i zniwelowanie ich odpowiednio dobranymi korzyściami ma kluczowe znaczenie w zmianie zachowania na proekologiczne. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main groups of target adopters of Ecological Lifestyle Programs and the analyses of costs of changing lifestyle into more ecological. The article also shows that the identification of these costs and eliminating them by appropriate benefits play a crucial role in changing the behaviour into ecological. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku. Raport 1/2000, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000.
 3. Gliński R, Polscy Zieloni. Ruch Społeczny w okresie przemian, PAN, Warszawa 1996.
 4. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 756, Wrocław 1997.
 5. Styś A. (red.), Marketing usług, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 124-125.
 6. Podręcznik Ekozespołu, GAP Polska, Warszawa 1997.
 7. Pickens P.M., Community-Based Social Marketing as a Planning Tool, University of Oregon 2002, Oregon 2002.
 8. Rados D.L., Marketing for Nonprofit Organizations. Greenwood Publishing Group, London 1996.
 9. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Wiśniewski A. (red.), Świadomość ekologiczna konsumentów polskich, Konsumencki Instytut Jakości, Warszawa 1995.
 11. Zaremba S., Marketing ekologiczny jako narzędzie realizacji ekorozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 12. Zaremba-Warnke S., Korzyści oferowane odbiorcom w programach kształtujących proekologiczny styl życia, [w:] T. Borys (red.), Gospodarka a Środowisko nr 7, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1185, Wrocław 2007, s. 120-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu