BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajek Katarzyna (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach
Diversity Management in Polish Organizations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 127-137, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Organizacja
Diversity management, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Różnorodność jest cechą immamentną współczesnych społeczeństw. Rekomendowane przez UE wskazania dotyczące wdrażania rozwiązań zarządzania różnorodnością w organizacjach koncentrują się zatem na dwóch obszarach. Po pierwsze, działania organizacji mają eliminować wszelkie zjawiska sprzyjające dyskryminacji i wykluczaniu, po drugie, ich celem ma być rozwijanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa budowanej na podstawie kapitału ludzkiego w aspekcie różnorodności tego kapitału. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie korzyści, jakie wynikają z fenomenu różnorodności jako istotnego elementu organizacji i zarządzania nią. W pierwszej kolejności autorka dokonuje identyfikacji wymiarów różnorodności w odniesieniu do organizacji. Następnie zostają wyeksponowane korzyści związane z przyjęciem perspektywy zarządzania różnorodnością z punktu widzenia rozwoju kapitału ludzkiego. W ostatniej części artykułu autorka odnosi się do praktyki zarządzania różnorodnością w polskich organizacjach poprzez analizę dostępnych w sieci danych upowszechnianych przez przedsiębiorstwa - sygnatariuszy Karty Różnorodności.(abstrakt oryginalny)

Diversity is the inherent feature of contemporary societies. Recommended by the EU verdict indications of solutions for managing diversity in organizations it therefore focuses on two areas. Firstly, the organization has to eliminate all the phenomena of favourable discrimination and exclusion, and secondly its goal is to develop a competitive advantage of the company built on the basis of human capital in terms of its diversity. The purpose of this article is to point out the potential benefits from the perception of diversity as a vital element of organization and its management. First, the author identifies the dimensions of diversity in relation to the organization. There are exposed the benefits of adopting the perspective of diversity management from the point of view of the development of human capital. In the last part of the article the author refers to the practice of managing diversity in Polish organizations by analysing available network disseminated by the company - the signatories of the Charter of Diversity of data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bleijenbergh I., Peters P., Poutsma E., 2010, Diveristy management beyond the business case, equality, diversity and inclusion, An International Journal, vol. 29, no. 5, s. 413-421.
 2. Cunningham G.B., 2011, Managing Diversity in Sport Organizations, Wyd. Holcomb Hathaway Publishers, Scottsdale, Arizona.
 3. Drucker P., 2009, Nadejście społeczeństwa organizacji, Harvard Business Review Poland, nr 82-83, grudzień-styczeń.
 4. Fernández-Aráoz C., Groysberg B., Nohria N., 2012, Jak dbać o pracowników o wysokim potencjale, Harvard Business Review Poland, nr 110, kwiecień.
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2009, Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Warszawa.
 6. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2013, Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności, Warszawa.
 7. Gerszta M., 2010, Dział personalny - kluczowy sojusznik w realizacji strategii CSR, Harvard Business Review Poland, nr 85, marzec.
 8. Jamka B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Komisja Europejska, 2008, Diversity and Innovation a Business Opportunity for all, Wyd. Focus Consultancy.
 10. Komisja Europejska, 2013, Assessing Diversity. Impact in Business, The European Union Platform of Diversity Charters.
 11. Kostera M., 2010, Organizacje i archetypy, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Kostrzewa Y., 2008, Gender w organizacjach, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. KPP Lewiatan, 2013, Jak polskie firmy zarządzają różnorodnością? Raport z pierwszej edycji Barometru Różnorodności, http://konfederacjalewiatan.pl (29.03.2014).
 14. McMahan GC., Bell M.P., Virick M., 1998, Strategic human resource management: employee in- volvement, diversity, and international issues, Human Resource Management Review, vol. 8, no. 3, s. 193-214.
 15. Montuori A., Stephenson H., 2010, Creativity, culture contact, and diversity, World Futures, vol. 66, no. 3, s. 266-285.
 16. Rosado C., 1997, Workforce Diversity, vol. 3, Concepts and Cases, ICAFAI University, Hyderabad, India.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu