BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gojny-Zbierowska Milena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Postrzegane wsparcie organizacyjne. Analiza krytyczna
Perceived Organizational Support. Critical Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 138-145, bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Relacje pracodawca-pracownik
Human Resources Management (HRM), Employer-employee relationships
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę identyfikacji niespójnych elementów konstruktu postrzeganego wsparcia organizacji (POS) przy użyciu analizy krytycznej. Celem jest przedstawienie wybranych dyskusyjnych aspektów POS na podstawie studiów literaturowych i ich analiza. W opracowaniu zostały wyeksponowane te obszary koncepcji POS, które wymagają większej uwagi, a odnoszą się do relacji pracownik-organizacja - przykładem jest związek osobowości z zachowaniami organizacyjnymi. Badania pokazują, że istnieje korelacja pomiędzy cechami indywidualnymi a m.in. intencją odejścia czy poczuciem sprawiedliwości, co daje wskazówkę aplikacyjną dla menedżerów tworzących politykę i programy szkoleniowe. W literaturze jest niewiele pozycji ukazujących związek osobowości czy percepcji z poczuciem wsparcia organizacyjnego. Badanie literatury z tego zakresu poparte metodą analizy krytycznej być może pozwoli pełniej zrozumieć koncepcję POS, poszerzając ją w przyszłości o nowe wątki.(abstrakt oryginalny)

This paper aims to advance theoretical understanding of the concept of perceived organizational support and its role in Human Resource Management in critical approach. The intention is to point out, describe and reflect potential fragile parts or possibilities to enrich the construct of POS. Critical approach pays particular attention to the importance of the context and patterns of the relationships between organizations and employees. The paper emphasizes the areas in the developing construct of perceived organizational support that may need some more attention in the future. In the author's view, for instance, the research on personality characteristics as direct predictors of many variables in employee-organization relation, is crucial. For example, personality traits and dispositional traits are evidenced to influence turnover intentions significantly, suggesting that training methods for different employees should be different. There are a few studies in the literature of the relation between psychological and perception variables and POS. This kind of investigation may be useful to fully understand perceived organizational support. The theoretical investigation based on POS literature, conducted according to the critical approach, is unique.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K., 1974, The Limits of Organization, Norton, New York.
 2. Barrick M.R., Murray R., Mount M.K., Ning L., 2013, The theory of purposeful work behavior. The role of personality, higher-order goals, and job characteristics, Academy of Management Review, no. 38(1), s. 132-153.
 3. Cho J., Kessler S.R., 2008, Employees' distributive justice perceptions and organizational citizenship behaviors: a social exchange perspective, Review of Business Research, no. 8(6), s. 131-137.
 4. Costa P.T., McCrae R.R., 1992, Normal personality assessment in clinical practice: The NEO personality inventory, Psychological Assessment, no. 4, s. 5-13.
 5. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D., 1986, Perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, no. 71, s. 500-507.
 6. Festinger L., 1957, A theory of cognitive dissonance, Stanford University Press, Stanford, CA.
 7. Fischer R., Ferreira M. C., Assmar E. M., Redford P., Harb C. 2003 Organizational Behaviors across Cultures. Theoretical and Methodological Issues for Developing Multi-Level Frameworks Invol- ving Culture, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 5 (1).
 8. Griffeth R.W, Maertz C.P., Campbell N.S., Allen D.G., 2007, The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover, Journal of Organizational Behavior, no. 28(8), s. 1059-1075.
 9. Hogan J., Holland B., 2003, Using theory to evaluate personality and job-performance relations: A socioanalytic perspective, Journal of Applied Psychology, no. 88, s. 100-112.
 10. Huang X., Van de Vliert, E. , Comparing Work Behaviors across Cultures. A Cross-Level Approach Using Multilevel Modeling, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 3(2).
 11. Hutchison S., 1997, A path model of perceived organizational support, Journal of Social Behavior and Personality, no. 12, s. 159-174.
 12. Johnson P., Duberley J., 2000, Understanding Management Research An Introduction to Epistemology, SAGE Publications, London.
 13. Levinson H., 1965, Reciprocation: The relationship between man and organization, Administrative Science Quarterly, no. 9, s. 370-390.
 14. Muse L.A., Stamper C.L., 2007, Perceived organizational support: Evidence for a mediated association with work performance, Journal of Managerial Issues, no. 19(4), s. 517-535.
 15. Ragins B.R., Scandura T.A., 1999, Burden or blessing? Expected costs and benefits of being amentor, Journal of Organizational Behavior, no. 20, s. 493-509.
 16. Rhoades L., Eisenberger R., Armeli S., 2001, Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, no. 86, s. 825-836.
 17. Sears G.J., Hackett R.D., 2011, The influence of role definition and affect in LMX: A process perspective on the personality - LMX relationship, Journal of Occupational and Organizational Psychology, no. 84, s. 544-564.
 18. Sharma D., Borna S., Stearns J.M., 2009, An investigation of the effects of corporate ethical values on employee commitment and performance: Examining the moderating role of perceived fairness, Journal of Business Ethics, no. 89, s. 251-260.
 19. Sronce R., McKinley W., 2006, Perceptions of organizational downsizing, Journal of Leadership and Organizational Studies, no. 12(4), s. 89-108.
 20. Stor, M., 2011, Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Whitener E.M., 2001, Do "high commitment" human resource practices affect employee commitment? A cross-level analysis using hierarchical linear modelling, Journal of Management, no. 27(5), s. 515-535.
 22. Yoon J., Thye S., 2000, Supervisor support in the work place: Legitimacy and positive affectivity, Journal of Social Psychology, no. 140, s. 295-316.
 23. Zimbardo P.G., Ruch F.L., 1979, Psychology and Life, 10th revised ed., Pearson Scott Foresman, Illinois, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu