BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzęcki Radosław (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Bariery efektywnej rywalizacji politycznej w Polsce (po 2010 roku)
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 28, 15 s., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja polityczna, Katastrofa, Opinia publiczna
Political situation, Disaster, Public opinion
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wzory interakcji politycznych w dłuższym okresie czasu ich praktykowania mogą utrwalać także modele relacji między politykami a obywatelami, a także między obywatelami a politykami. W artykule tym autor opisuje determinanty antagonistycznego stylu działania politycznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji po katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 roku. Wskazuje przynajmniej cztery takie uwarunkowania: brak racjonalnej i konstruktywnej krytyki ze strony obywateli, brak tradycji konsensu politycznego, strukturę sceny politycznej oraz treść prowadzonych sporów. Formułowane tezy w drugiej części artykułu stara się zilustrować przykładami wypowiedzi polityków z kampanii wyborczej w 2010 roku. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartoszewski W., Wie wenn man Klestil in der Kapuzinergruft bestattet hätte, URL: http://derstandard.at/1271376023255/Wie-wenn-man-Klestil-in-der-Kapuzinergruft-bestattet-haette (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 2. Blaski i cienie demokracji w Polsce, Komunikat CBOS, BS/57/2006, URL: www.cbos.pl.
 3. Buzek J., Jerzy Buzek liczy na kulturalną kampanię prezydencką, URL: http://wiadomosci.wp.pl/wid,12210475,drukuj.html?ticaid=1bb1f (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 4. Chmielewski A., Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Wrocław 2006.
 5. Dziwisz S., W trosce o dobro wspólne, URL: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1016947-w-trosce-o-dobro-wspolne.html (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 6. Fakty po Faktach TVN24, Audycja telewizyjna, 7.05.2010.
 7. Halicki A., Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 10.05.2010.
 8. Informacja bieżąca, Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu, URL: www.sejm.gov.pl (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 9. Jabłońska B., O polskim dyskursie politycznym na tematy europejskie : debata nicejsko-konstytucyjna w prasie codziennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 10. Jakubiak E., Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 30.04.2010.
 11. Jakubiak E., Siódmy Dzień Tygodnia, Audycja radiowa, 9.05.2010.
 12. Jasiecki K., Konsens i konflikt w poglądach elity politycznej, [w:] Wesołowski W., Post B. (red.), Polityka i Sejm. Formowanie się elity politycznej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.
 13. Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 14. Kowal P., Poranek Radia TOK FM, Audycja radiowa, 11.05.2010.
 15. Linz J.J., Kilka myśli o zwycięstwie i przyszłości demokracji, [w:] P. Śpiewak (red.), Przyszłość demokracji: wybór tekstów, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.
 16. Linz J.J., Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, [w:] Szczupaczyński J. (red.), Władza i społeczeństwo, t. II, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1998.
 17. Lowndes V., Instytucjonalizm, [w:] Marsh D., Stoker G. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 18. Mair P., Party System Change, Clarendon Press, Oxford 1997.
 19. Markowski R., Co po demokracji? O innowacyjnych metodach partycypacji, "Res Publica Nowa", 19.05.2010, URL: http://publica.pl/teksty/co-po-demokracji (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 20. Mazowiecki T., Musimy przejść ten okres, strawić w sobie, URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7758900,Tadeusz_Mazowiecki__Musimy_przejsc_ten_okres__strawic.html (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 21. Mouffe Ch., Introduction: Schmitt's Challenge, [w:] Mouffe Ch. (red.), The Challenge of Carl Schmitt, Verso, London 1999.
 22. Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 23. Nicpoń M., Marzęcki R., Debata w mediach a racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] Niezgoda M., Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A. (red.), Comunikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010.
 24. Nicpoń M., Marzęcki R., Nieracjonalność argumentacji w politycznym sporze o euro, "Annales UMCS Sectio K: Politologia", 2009, vol. XVI, 2.
 25. Nycz K., Zostawili nam testament, URL: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7866051,Miesiac_po_tragedii__Abp_Nycz__zostawili_nam_testament.html (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 26. O agresji w polskim życiu politycznym, Komunikat CBOS, BS/156/2010, URL: www.cbos.pl.
 27. Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, Komunikat CBOS, BS/20/2009, URL: www.cbos.pl.
 28. Opinie o życiu politycznym i zamierzeniach PiS, Komunikat CBOS, BS/62/2006, URL: www.cbos.pl.
 29. Ost D., Klęska "Solidarności": gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2007.
 30. Sasin J., Kontrwywiad Radia RMF FM, Audycja radiowa, 2.05.2010.
 31. Schetyna G., PiS zawłaszcza tragedię, "Gazeta Wyborcza", 30.04.2010.
 32. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 33. Wasilewski J., Wesołowski W. (red.), Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontraktowego Sejmu, IFiS PAN, Warszawa 1992.
 34. Waszczykowski W., Kontrwywiad Radia RMF FM, Audycja radiowa, 29.04.2010.
 35. Wesołowski W., Rozumienie polityki wśród polityków, [w:] Wesołowski W., Pańków I. (red.), Świat elity politycznej, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 36. Wojciechowski J., Schetyna nie wierzy łzom, URL: januszwojciechowski.blog.onet.pl (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 37. World Values Survey 1981-2008, Plik komputerowy, v.20090901, URL: www.worldvaluessurvey.org (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 38. Zespół parlamentarny PiS ds. katastrofy smoleńskiej, URL: http://www.pis.org.pl/article.php?id=17462 (na dzień 15 stycznia 2011 r.).
 39. Ziółkowski M., O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego, [w:] Sztompka P. (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu