BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiliańska Anna
Tytuł
Rozwód bez orzekania o winie a zakres obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami
No-Fault Divorce and Maintenance Obligation between Divorced Couple
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 15-21, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Prawo rodzinne, Małżeństwo, Rozwody, Orzecznictwo sądu, Świadczenia alimentacyjne
Family law, Marriage, Divorces, Judicial decision, Maintenance payments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie, że rozwód bez orzekania o winie jest najszybszą formą rozwodu i zakończenia postępowania rozwodowego. Jeżeli jednak strona ma dowody, które wskazują winę współmałżonka i chce dochodzić alimentów od (byłego) małżonka, to warto wykazać jego winę. Małżonek niewinny wówczas może domagać się alimentów od małżonka winnego nie tylko w sytuacji gdy znajdzie się w niedostatku, ale również gdy rozwód będzie skutkował tylko pogorszeniem jego sytuacji materialnej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this publication is to show that a no-fault divorce constitutes the quickest form of divorce and in this case judicial proceedings needs as little time as possible. If, however, a spouse has gathered evidence indicating the other spouse's guilt and wants to claim maintenance from the guilty (former) spouse, it will be worth proving such guilt. The innocent spouse can make then a demand for maintenance to be paid by the guilty one not only when they suffer privation but also if the divorce causes deterioration in their financial situation only. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 34, poz. 308 ze zm.).
 2. Wytyczne SN z dnia 28 maja 1955 r., I CO 5/55, OSN 1955, poz. 46.
 3. Orzeczenie SN z dnia 21 maja 1956 r., IV CR 974/55, OSPiKA 1958, poz. 314.
 4. Uchwała SN z dnia 2 lipca 1956 r., ICO 27/55, OSN 1956, nr 2, poz. 33.
 5. Orzeczenie SN z dnia 19 maja 1957 r., III CRN 55/75, OSN 1976, poz. 133.
 6. Uchwała SN z dnia 16 kwietnia 1974 r., III CZP 22/75, OSN 1976, poz. 36.
 7. Uchwała SN z dnia 5 października 1982 r., III CZP 38/82, OSNCP 1983, nr 2-3, poz. 31.
 8. Uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86, OSNC, nr 4, poz. 42.
 9. Orzeczenie SN z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 662/00, niepubl.
 10. Orzeczenie SN z dnia 5 lipca 2000 r., I CKN 226/00, niepubl.
 11. Orzeczenie SN z dnia 7 września 2000 r., I CKN 872/00, niepubl.
 12. Dobrzański B., Komentarz. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 1966.
 13. Gwiazdomorski J., "Alimenty" obowiązek miedzy małżonkami, Warszawa 1970.
 14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2005.
 15. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2001, s. 393.
 16. Krzemiński Z., Alimenty i Ojcostwo. Komentarz do przepisów, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, Zakamycze 2002.
 17. Krzemiński Z., Rozwód. Komentarz do przepisów, Zakamycze 2001.
 18. Smyczyński T., Stosunek alimentacyjny a stosunek zobowiązaniowy, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1985, nr 1.
 19. Szlęzak A., Alimenty po rozwodzie a wina w wywołaniu rozkładu pożycia, "Państwo i Prawo" 1989, nr 7.
 20. Szpunar A., Obowiązek alimentacyjny miedzy małżonkami po rozwodzie, "Studia Cywilistyczne" 1981, t. XXXI.
 21. Szpunar A., Obowiązek alimentacyjny miedzy rozwiedzionymi małżonkami, "Nowe Prawo" 1964.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu