BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasch Antoni (European Academy of Technology and Management w Oedheim), Przybytniowski Jarosław W.
Tytuł
Znaczenie inwestycji trzy milionowej polskojęzycznej diaspory w Niemczech w procesie transformacji gospodarczej
Importance of Investing Three Million Polish-language Diaspora in Germany in the Process of Economic Transformation
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 51-60, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Ekologia, Ubezpieczenia, Transfer technologii
Market economy, Ecology, Insurances, Technology transfer (TT)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Gospodarka rynkowa jest oparta na dwóch fundamentalnych zasadach wolności gospodarczej i prywatnej własności. Swoboda w podejmowaniu decyzji gospodarczych z jednej strony i pełne ponoszenie finansowych konsekwencji przez właściciela z drugiej strony mają gwarantować, na konkurencyjnym rynku, jak najlepsze wykorzystanie gospodarczych zasobów i odpowiednie dopasowanie produkcji do potrzeb konsumenta. Świat zmaga się z potężnym kryzysem gospodarczym. (abstrakt oryginalny)

A market economy is based on two fundamental principles of economic freedom and of privet property. Freedom in making economic decisions on the one hand and on the other bearing the full financial consequences by owner is to ensure the best use of economic resources and to adapt production to consumer needs. World struggle with huge economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baden Württemberg International - www.bw-i.de www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/04/02/05/key/pro-kopf-einkommen.html
 2. Tadeusiewicz R., Die Internetgemeinschaft Shaker Verlag, Aachen, www.shaker.de
 3. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru, Katedra Informatyki Gospodarczej - Szkoły Głównej Handlowej 2001.
 4. Nilles, Jack M., Managing Telework: Options for Managing the Virtual Workforce, John Wiley & Sons.
 5. Siano, M. (1998, March-April). Merging home and office: telecommuting is a high-tech energy saver [Electronic version].
 6. Leonhard, Woody, The Underground Guide to Telecommuting, Addison-Wesley 1995.
 7. Stasch A., TheileK., Preventing the brain drain in Polish Central Industrial Region (Materiały Międzynarodowej Konferencji pod Patronatem Prezydenta RP, "COP Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość".
 8. Ragwitz, Mario, et al.: Vergleich der Förderinstrumente für erneuerbare Energien im EU-Stromsektor. In: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, Heft 12, S. 940ff. 2005.
 9. Leonhard, W.: Sind wir bei der Nutzung erneuerbarer Energiequellen auf dem richtigen Weg? In: Elektrizitätswirtschaft, 2005, H. 12, S. 78-83.
 10. Doliński D., Stasch A., Management of renewable energy resources - The empire of the SunGod Ra, The Polish Journal of Environmental Studies, (2009) to be published.
 11. Magdoń, Wybrane uwarunkowania procesu zarządzania bankami spółdzielczymi na tle przekształceń polskiego systemu bankowego- Przegląd Prawno-Ekonomiczny. 4 (3/2008).
 12. Przybytniowski J.W., The market of economic insurances, - Economics and Organization of Enterprise, Nr 9 (692), September 2007.
 13. Przybytniowski J.W., Rozwój ubezpieczeń gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu