BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Stosunek klientów do przekształceń w sferze handlu detalicznego województwa podkarpackiego
Customers' Attitude to the Transformation of Retail Trade in Podkarpackie Voivodeship
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 61-67, tab.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Klient, Preferencje konsumenta, Zachowania klientów, Badania konsumenckie
Retail trade, Customer, Consumer preferences, Customer behaviour, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opinie klientów przedsiębiorstw handlu detalicznego na temat procesów transformacyjnych obejmujących zmianę liczebności placówek handlowych, ich formy własnościowej, formatu i wielkości. Klienckiej ocenie poddano także procesy inwestycyjne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego dążąc do wnioskowania o poziomie zagrożenia z ich strony dla znacznie bardziej rozdrobnionego handlu rodzimego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że w większości nabywcy dostrzegali dokonujące się zmiany i wyrażali na ich temat pozytywne opinie. Podkreślali oni przy tym konieczność dalszych zmian w szeroko rozumianej jakości handlu, ograniczali natomiast poparcie dla dalszego rozwoju ilościowego. (abstrakt oryginalny)

Customers' opinion about transformation that covers changes in quantity of the retail outlets, their ownership, format and size were presented in the paper. The clients assessed also investment processes taken by entities with foreign capital. There was taken an attempt to make some conclusion about the level in which the foreign retailers can constitute the threat for much smaller Polish units. The obtained results are also the base to claim that the consumers perceived the transformation as a positive process. They emphasized the necessity of future changes in the sphere of quality of the retail trade, however, they limited support for the continuous development in quantity of the outlets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu