BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Wyłączenie działek z produkcji rolnej i leśnej
Exclusion of Parcels from Agricultural and Forestry Production
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 68-80, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Produkcja leśna, Prawo nieruchomości
Agricultural production, Forest production, Real estate law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł dotyczy wyłączenia działek z produkcji rolnej i leśnej. W Polsce jest to aktualny problem, ponieważ brakuje ziemi pod inwestycje. W konsekwencji prowadzi to do wysokich cen ziemi, które powodują również wzrost kosztów inwestycji. Z drugiej strony dąży się do skrócenia procedur odrolniania ziemi, ponieważ są one zbyt długie i powodują zniechęcenie ze strony inwestorów. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the exclusion of parcels from agricultural and forestry production. In Poland it's a current problem, because of the lack of land for investments. This in turn leads to high land prices, which cause the increase in investment costs. On the other hand it seeks to shorten the procedures, because they are too long and cause discouragement on the part of investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniek G. Nieruchomości. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. Warszawa 2007.
  2. Bieniek G., Rudnicki S. Nieruchomości. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. Warszawa 2007.
  3. Dzun W. Gospodarowanie zasobami ziemi rolnej w Polsce. "Wieś i rolnictwo", zeszyt nr 2 (135) 2007.
  4. Jaworowski P. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn 1999.
  5. Kaczmarek W. Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. http://www.lasy.com.pl/a/artykul/ida/2109/.
  6. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. Nr 121.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu z 20 czerwca 2002 r. ustęp 5 z dnia 20 czerwca 2002 r.
  8. Siudem T. Jak zbudować dom na działce rolnej. "Gazeta prawna", nr 093/2007 z dnia 15.05.2007.
  9. Wierzbowski B. Gospodarka Nieruchomościami. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu