BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Znaczenie ekorozwoju w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie wyników badań ankietowych gmin regionu świętokrzyskiego
Meaning of the Eco-development in the Self-government Unit on the Example of Results of the Questionnaire Survey of Communes of the Świętokrzyski Region
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2010, nr 10, s. 81-86, tab., wykr., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ekorozwój, Badania ankietowe, Rozwój zrównoważony, Gmina, Samorząd terytorialny
Eco-development, Questionnaire survey, Sustainable development, District, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Problematyka ekorozwojowa jest w czasach współczesnych nieodłącznym elementem rozwoju każdej organizacji. Jednostki samorządu terytorialnego są jednymi z organizacji, będących przykładami podejmowania realizacji działań ekorozwojowych. Artykuł jest wynikiem badań jakie autor przeprowadził w podtemacie: Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny na przykładzie (województwa świętokrzyskiego) w ramach badań statutowych: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Kazimierza Kucińskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w 2009 roku. (abstrakt oryginalny)

Eco-development issues are an inherent element of the development of every organization in contemporary times. Self-government units are ones of organizations, being examples of taking ecodevelopmental implementations of operations. The article is a finding the author conducted which in the subtopic: the organizational culture of the commune as the determinant of the entrepreneurship and her regional impact on development on the example (of Świętokrzyskie Province) as part of examinations stipulated in the Articles of Association: the Entrepreneurship but the regional development under direction Prof. relation of the Dr. hab. of Kazimierz Kuciński from the Warsaw School of Economics in 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. A. Leśniewski (2009), Kultura organizacyjna gminy jako determinanta przedsiębiorczości i jej wpływ na rozwój regionalny na przykładzie (województwa świętokrzyskiego), w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, SGH Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa, badania statutowe nr 01/S/0006/09 pod kierunkiem naukowym prof. zw. dra hab. K. Kucińskiego.
  2. B. Poskrobko (1998), Podstawy polityki ekologicznej, w: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, red. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 76.
  3. B. Poskrobko (1997), Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 23.
  4. A. Sabat (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność, Kielce.
  5. B. Zaufal (1986), Problematyka i założenia ekorozwoju, w: Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji, t. 3, Prace Naukowe Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu