BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzięglewski Mariusz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Wpływ kapitału społecznego i kulturowego na przebieg karier zawodowych migrantów poakcesyjnych
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013, nr 28, 16 s., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Teoria kapitału społecznego, Teoria kapitału ludzkiego, Migracja zawodowa
Theory of social capital, Theory of human capital, Occupational migration
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie dotychczasowych badań przebiegu karier zawodowych migrantów poakcesyjnych, w których uwzględniono elementy teorii kapitału społecznego i kulturowego oraz przedstawienie własnego modelu badań trajektorii zawodowej migrantów. W pierwszej części artykułu omówiono różnice w definiowaniu kapitału społecznego i kulturowego w odniesieniu do teorii Pierre'a Bourdieu (1986), Jamesa Colemana (1988), Nan Lin'a (1999) oraz Roberta Putnama (2000) oraz podano przykłady zastosowania tych teorii w studiach migracyjnych. W drugiej części artykułu omówiono wyniki dotychczasowych badań wpływu kapitału społecznego i kulturowego na przebieg karier zawodowych migrantów polskich w Irlandii. W części trzeciej omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystania nabytych przez migrantów kapitałów w kraju pochodzenia. Część czwarta zawiera omówienie własnego modelu badań nad wpływem kapitału społecznego i kulturowego na trajektorie zawodowe migrantów poakcesyjnych. W prezentowanym modelu przyjęto szeroką perspektywę czasową, która pozwala na analizę wpływu kapitału społecznego i kulturowego nabytego w wyniku ruchliwości geograficznej (migracje do i z kraju przyjmującego) na ruchliwość społeczno-zawodową (awans, degradacja, brak zmian). Przedstawiona perspektywa badawcza pozwala również na określenie czynników, które mogą sprzyjać lub utrudniać (uniemożliwiać) przepływ kapitału społecznego (np. zasoby tkwiące w sieciach transnarodowych kontaktów) i kulturowego (np. kompetencje językowe, kultura pracy) pomiędzy krajem pochodzenia a krajem emigracji. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdieu P., The forms of capital, In Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, Westport, London, 1986, s. 117-142.
 2. Cerease F., Nostalgia or disenchantment: Considerations on return migration, [w:] The Italian experience in the United States, red. S.M. Tomasi, M.H. Engel, Center for Migration Studies, New York, 1974.
 3. Cessario J.P., Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, International Journal on Multicultural Societies, 2004, nr 6 (2), s. 254-279.
 4. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, 1988, Vol. 94; Supplement: Organizations and Instytutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95-120.
 5. Dzięglewski M., Tradycyjne i ponowoczesne elementy tożsamości polskich emigrantów w Irlandii [w:] Odmiany tożsamości, pod red. Leona Dyczewskiego, Roberta Szweda i Justyny Szulich-Kałuży, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 6. Eade J., Drinkwater S., Garapich M.,Class and Ethnicity - Polish Migrants in London, CRONEM. Guildford: University of Surrey, 2007.
 7. Glick Schiller N.H, Basch L.H.,Blanc-Szanton C.H, Transnationalism: A New Analytic Framewor for Understanding Migration,[w:] Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered, red. N.H. Glick Schiller, L.H. Basch, C. H. Bland-Szanton, New York Academy of Science, New York, 1992, s. 1-24.
 8. Granovetter M.S., The Strenght of Weak Ties, American Journal of Sociology, 1973, Vol. 79, Issue 6, s. 1360-1380.
 9. Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapli migracji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2010.
 10. Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje jak nie zmarnować ich kapitału, red. D. Bieńskowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
 11. Krings T., Bobek A., Salomońska J., Wickham J., Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland, Sociological Research Online, 2009, 14(2)9, [online:] http://www.socresonline.org.uk/14/2/9.html (dostęp: 7/02/2011).
 12. Levitt P., Transnational Villagers, [w:] Race, and Ethnicity. Comperative and Theoretical Approaches, red. John Stone,Routledge, Blackwell Publishing, 2003
 13. Lin N., Building a Network Theory of Social Capital, Connections, 1999, nr 22(1), s. 28-51 [online:] http://citesecrx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doc=10.1.1.96.3792&rep=rep1&type-pdf, (dostęp: 7/02/2011).
 14. Mühlau P., Skill-utilisation of Polish migrants in Dublin, niepublikowany raport z badań zaprezentowany podczas konferencji After the Party's Over, 17 września 2010 roku w Dublin Trinity Collage, Irlandia. Prezentacja z wystąpienia dostępna pod adresem https://www.tcd.ie/immigration/careers/2010symposium.php (dostęp: 7/02/2011).
 15. Poakcesyjne powroty Polaków, red. I. Grabowska-Lusińska, CMR Working Papers, nr 43/(101), Warszawa 2010.
 16. Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, red. M. Lesińska, CMR Working Papers, Nr 44/(102), Warszawa 2010.
 17. Putnam R., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. Przemysław Sadura i Sebastian Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2000.
 18. Quarterly National Household Survey: Quarter 4, 2008, [online:] , (dostęp: 7/02/2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu