BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przywództwo organizacyjne drugiej dekady XXI wieku - szansa na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji
Organizational Leadership of the Second Decade of the 21st Century - a Chance to Build a Human Capital in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 156-165, bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Przywództwo, Organizacja, Kapitał ludzki
Project teams, Leadership, Organisation, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz w licznych raportach jest wiele informacji na temat kluczowej roli przywództwa w organizacjach zorientowanych na zysk we współczesnym świecie. Wobec tak dużego zainteresowania przywództwem istotna jest odpowiedź na pytanie - jaki rodzaj przywództwa mamy na myśli: przywódcę na długi czas, mającego silne emocjonalne związki ze swoimi zwolennikami oraz wizję rozwoju, polegającą na stałym podnoszeniu kwalifikacji pracowników, czy też raczej przywódcę swobodniej wybieranego przez członków zespołów projektowych na podstawie spodziewanych korzyści? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na powyższe pytania, uzyskanej dzięki krytycznej analizie literatury i obserwacjom autora dotyczącym oczekiwań menedżerów w przyszłości wobec przywództwa organizacyjnego.(abstrakt oryginalny)

There is a lot of information about the crucial role of leadership in the modern world of profit oriented organizations in HRM literature, various reports and guides. An important issue in the relation to so ubiquitous demand for leadership is to answer the questions: Which type of leadership do we have in mind: A binding leader with followers for a long period of time on the basis of strong emotional relationship and a vision of development which takes into account the permanent improvement of employees, or rather - flexible choosing of leaders by members of the project teams based on the expected benefits? The article is an attempt to answer the above questions based on critical analysis of literature and my own observations of expectations of future managers towards organizational leadership.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair J., 2008, Od bossa do lidera. Prowadzić innych do sukcesu, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 2. DiTomaso N., 1993, Weber's social history and Etzioni's structural theory of charisma in organizations: Implications for thinking about charismatic leadership, Leadership Quarterly, no. 4.
 3. Fukuyama F., 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, tłum. H. Komorowska, K. Dorosz, Warszawa.
 4. Haromszeki Ł., 2010, Przywództwo w czasie kryzysu, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Haromszeki Ł., 2014, Global Organizational Leader, IHRM, Kraków (w druku).
 6. Haromszeki Ł., Jarco P., 2013, Psychological and social competences characteristic of virtual space leader, Proceedings of the Second International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrocław.
 7. Hollander E., 1958, Conformity, status and idiosyncracy credit, Psychological Review, vol. 65.
 8. Hollander E., 1985, Leadership and power, [w:] Lindzey G., Aronson E. (eds.), The Handbook of Social Psychology, Random House, New York.
 9. Hollander E., Julian J.W., 1970, Studies in leader legitimacy, influence and innovation, [w:] Berkovitz L. (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New York.
 10. Hollander E.P., 1992, Leadership, followership, self and others, Leadership Quarterly.
 11. House J.R., 1977, A 1976 theory of charismatic leadership, [w:] Hunt J.G., Larson L.L. (eds.), Leadership: The Cutting Edge, Carbondale.
 12. HRstandard.pl, 2013, Skuteczne przywództwo, http://hrstandard.pl/2013/10/11/skuteczne-przywodztwo/.
 13. Kawka T., 2012, Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji. Sukces w zarządzaniu kadrami, t. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne, Listwan T., Stor M. (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Warszawa.
 15. Kożusznik B., 2002, Zachowania człowieka w organizacji, Warszawa.
 16. Kuc B.R., 2004, Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 17. Listwan T., 2010, Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Mączyński J., Wyspiański D., 2011, Differences on Organizational Practices and Preferred Leader Attributes Between Polish Managers Studies in 2010/2011 and 1996/1997, Sułkowski Ł. (red.), Journal of Intercultural Management, vol. 3.
 19. McClelland D.C., Atkinson J.W., Clark R.A., Lowell E.L., 1958, A scoring manual for the achievement motive; R.W. Heyns, J. Veroff, J.W. Atkinson, A scoring manual for the affiliation motive; J. Veroff, A scoring manual for the power motive. Respectively, Chapters 12, 13 and 14, [w:] Atkinson J.W. (ed.), Motives in Fantasy, Action and Society, Van Nostrand, New York.
 20. Miller D., 2010, Zespoły. Co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół, PWE, Warszawa.
 21. Noone J., 2014, Generation Y: Are We Preparing Leaders to Deal with New Employee Expectations?, One World, Joseph Noone's blog,http://josephnoone.wordpress.com/global-teams-making-them-work/generation-y-are-we-preparing-leaders-to-deal-with-new-employee-expectations/ (20.02.2014).
 22. Sikorski C., 2006, Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demo- kratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 23. Stor M., 2011, Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 24. Suchodolski A., 2012, Czynniki wpływające na wytyczanie kierunków rozwoju pracowników w organizacji. Sukces w zarządzaniu kadrami, t. 1, Problemy zarządczo-ekonomiczne, Listwan T., Stor M. (red.), Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu