BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janikowski Ryszard (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Tytuł
Paradygmaty trwałego i zrównoważonego rozwoju
Paradigms of Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 7-14, tab.,bibliogr.7 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Efektywność, Ekosystem, Ochrona środowiska, System społeczno-ekonomiczny
Sustainable development, Effectiveness, Ecosystem, Environmental protection, Social economic system
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Mimo uzgodnienia paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju, ciągle trwają poszukiwania efektywnych i skutecznych sposobów wszechstronnego i powszechnego jego wdrażania. Stale toczy się dyskurs oraz kreowanie cząstkowych kierunków rozwoju. Obecnie podstawą kształtowania rozwoju jest współodpowiedzialność i współdziałanie. Doświadczenie z ostatnich dwóch dekad pokazuje, że oprócz koniecznego rozwijania podstaw teoretycznych paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju, szczególnie ważne jest opracowanie prostych zasad kierunkujących rozwój. Przykładem prostoty, a jednocześnie dosadności sformułowań mogą być zaproponowane przez Kotarbińskiego1 reguły ekonomiczności, które są także odpowiednimi zasadami kierunkującym rozwój trwały i zrównoważony. Czynniki sprawcze antropopresji kierować się winny regułami oszczędności i wydajności w zastosowaniu do przestrzeni, czasu, materii i energii (fragment tekstu)

This paper presents a set of rules and micro-paradigms of sustainable development. These principles should be known by all those, who create new things, make changes in the existing reality or simply improve it. The most responsible are: politicians, scientists, constructors, planners, designers, fashion designers, etc. At the core of development are changes taking place in: planning, constructing, programming, designing, improving. These changes should be governed by the presented above set of rules and principles(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1969
  2. R. Constaza i in., The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature" 1997 nr 387, s. 253-260
  3. Nature's Services - Societal Dependence on Natural Ecosystems, red. G.C. Daily, Island Press, Washington 1997
  4. A. Dakers, Ecosystem Services, Their Use and the Role of Ecological Engineering: State of the Art, w: Understanding and Solving Environmental Problems in the 21' Century, Toward a new, integrated hard problem science, red. R. Constanza, S.E. J0rgensen, Elsevier, Amsterdam 2002
  5. B. Poskrobko, Nowe wyzwania w nauce o zarządzaniu środowiskiem, w: Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2003
  6. R. Janikowski, Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999
  7. J. Krupanek, Zarządzanie ekologiczne w organizacji inteligentnej, praca doktorska, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu