BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfens Maria J., Wiśniewski Jacek
Tytuł
Wybrane problemy zrównoważonej konsumpcji
Sustainable Consumption - Selected Problems
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 27-49, tab., rys.,bibliogr.15 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Agenda 21, Rozwój gospodarczy, Normy ISO 14000, Polska w OECD
Consumption, Agenda 21, Economic development, ISO 14000, Poland in the OECD
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
UN Commission on Sustainable Development, Unia Europejska (UE)
Komisja do Spraw Zrównoważonego Rozwoju ONZ, European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wzorce konsumpcji i produkcji wskazują nie tylko na poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów, ale również wpływają na poziom zużycia zasobów naturalnych i innych elementów środowiska oraz procesy rozwoju społecznego i kulturalnego społeczeństw. Analiza procesów konsumpcji i produkcji wskazuje na konieczność ich łącznego traktowania. Konsumpcja jest celem końcowym każdej działalności gospodarczej, ale jej podstawą jest produkcja, która dostarcza towary i usługi służące zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Wzorce konsumpcji i style życia wpływają na strukturę produkcji. Z kolei struktura produkcji wpływa na kształtowanie się struktury konsumpcji. System produkcja- konsumpcja ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale również ekologiczny i społeczny. Zarówno procesy produkcji, jak też konsumpcji wpływają na obciążenie środowiska przyrodniczego, a konsekwencjami tego są między innymi zużycie zasobów naturalnych, emisje zanieczyszczeń i odpadów, degradacja gruntów.2 Społeczny aspekt produkcji dotyczy na przykład warunków pracy zatrudnionych czy odpowiedzialności społecznej ze strony przedsiębiorstw. Społeczne aspekty konsumpcji odnoszą się do poziomu i struktury konsumpcji różnych grup społecznych, różnic w poziomach konsumpcji między biednymi a bogatymi krajami czy regionami, jak również wiążą się z odpowiedzialnością za dzisiejszy poziom konsumpcji w stosunku do przyszłych pokoleń(fragment tekstu)

Since the 90's, great importance has been attached to the issue of responsibility of both the present and future generations for the consequences of consumption and production patterns. This process was initiated in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development (the Earth Summit) in Rio de Janeiro. Ten years later, it gained further support by the acceptance of the 10-year Plan of Implementation at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. The paper presents the international debate on sustainable consumption, including the Marrakech Process and various activities of international organizations, such as CSD, UNEP, OECD. Moreover, two sets of indicators for measuring and assessing sustainable consumption are briefly described and analyzed. Also, the situation of Poland, striving for a more sustainable consumption and production patterns, is highlighted (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Kassenberg, Ekorozwój a zaspokajanie potrzeb energetycznych, Instytut na rzecz Ekorozwoju, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://manhaz.cyf.gov.pl/man- haz/strona_konferencja_EAE-2001/17.pdf [Data wejścia: 12-07-2005]
 2. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwalej konsumpcji. Dylematy, szanse, zagrożenia, PWN, Warszawa 2002
 3. J. Kronenberg, Globalizacja a cykl życia produktu, w: A. Budnikowski, M. Cygler, Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, SGH, Warszawa 2004, s. 181-192
 4. Jacqueline Aloisi de Larderel UNEP/CDG (2000), Sustainable Consumption and Production. Creating Opportunities in a Changing World, Report of the 4th International Business Forum, Berlin 1999
 5. M.D. Bentley, B. de Leeuw, Sustainable Consumption Indicators [Dokument elektroniczny], Tryb dostępu: http://www.medioambiente.gov.ar/riplycs/documentos/archivos/Archi- vo_375.pdf [Data wejścia: 15-08-2005]
 6. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy ekonomiczne, społeczne i prawne, PWE, Warszawa 2001, s. 83-84
 7. M. Nowicki, L. Ribbe, Problemy ekorozwoju Polski, Agencja A. Grzegorczyk, Warszawa 2001
 8. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, s, 179, 180-181, 189, 198-205
 9. W.A. Sokół, Ochrona środowiska. Podstawy Czystszej Produkcji, GIG, Katowice 1998, s. 24-25
 10. A. Demianowicz, P. Znaniecki, Rola ekoetykietowania w zarządzaniu ochroną środowiska, w: Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Poznań-Białystok-Ustronie Morskie 1997, s. 91-92
 11. D. Kiełczewski Ekoetykieto- watiie jako instrument polityki środowiskowej, w: Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, red. J. Zalewa, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 242-248
 12. D. Kiełczewski, Oddziaływanie na konsumpcję a perspektywy rozwoju zrównoważonego,,.Ekonomia i Środowisko" 2004 nr 2 (26), s. 37
 13. W. Adamczyk Ekologia wyrobów. Jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004, s. 220-221
 14. J. Śleszyński Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000, s. 266-270
 15. S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 56-79
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu