BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Joanna (Politechnika Białostocka), Miłaszewski Rafał (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Metody programowania zrównoważonego rozwoju gminy
Methods of Programming Sustainable Development in a Community
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 50-61, tab.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gmina, Normy ISO 14001, Polityka ekologiczna
Sustainable development, District, ISO 14001, Ecological politics
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wraz ze wzrostem świadomości narastających zagrożeń w sferze społecznej, gospodarczej i ekologicznej w literaturze światowej pojawiło się pojęcie sustainable development, czyli zrównoważony rozwój. Definiuje się go jako rozwój cywilizacyjny (społeczno-gospodarczy), w którym formy i dynamika aktywności ekonomicznej, instytucje, style życia (głównie wielkość konsumpcji) i wielkość populacji są takie, że obecnym i przyszłym pokoleniom zapewniony będzie odpowiedni poziom jakości życia, a wszystkie aspekty tego rozwoju zabezpieczone przez dostępność zasobów naturalnych, ekosystemów i systemów podtrzymujących życie3. Takie podejście wymaga integracji celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych na wszystkich szczeblach planowania rozwoju: globalnym, krajowym i lokalnym. Opracowanie programu zrównoważonego rozwoju gminy jest uwarunkowane wymaganiami formalnymi. Globalny Program Działań na XXI wiek - Agenda 21, przyjęty na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku, zalecał, aby wszystkie gminy w krajach, które ten dokument podpisały, opracowały własne programy zrównoważonego rozwoju. Na Konferencji ONZ w Nowym Jorku w 1997 roku, podsumowującej pięcioletni okres wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach zarządzania, ponownie podkreślono znaczenie tych programów dla zrównoważonego rozwoju gmin. Przyjęto wówczas 2002 rok jako termin, do którego wszystkie kraje powinny opracować narodowe strategie zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)

The paper deals with the community sustainable development policy, one of the instruments of sustainable development programming on the local level. It contains classification and assessment of methods of sustainable development in the community currently used in Poland. It proposes a method which, while implementing new elements, allows for the design and implementation of the environmental management system EMAS (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu