BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śleszyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Realizacja trwałego rozwoju w Polsce na przykładzie ewolucji "polityki ekologicznej państwa"
National Sustainable Development Strategy:the Case of Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 62-80, rys.,bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna, Polska w OECD, Strategia lizbońska, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Ecological politics, Poland in the OECD, Lisbon Strategy, National Development Plan
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania
Poland, Germany, Netherlands, United Kingdom
Abstrakt
Stosunkowo liczne są publikacje i opracowania, których celem jest analiza i syntetyczna ocena polityki ochrony środowiska w Polsce4. Większość wypowiedzi koncentruje się na osiągnięciach i porażkach polityki5. Sporo jest również prac i studiów skupiających się na samych instrumentach zastosowanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów polityki6. Korzystając z poglądów i doświadczeń wcześniejszych i wymienionych analiz, w artykule postawiono mniej ambitne zadanie. Porównując pierwszy i drugi dokument Polityka ekologiczna państwa, opracowane i wydane przez Ministerstwo Środowiska, podjęto próbę zidentyfiko- wiska. Zasygnalizowano teoretyczne podstawy regulacji ekonomicznej, które koncentrują się wokół zagadnienia efektywności kosztowej. Wskazano szerokie spektrum instrumentów ekonomicznych różniących się od siebie polem zastosowań i sposobem wprowadzania do praktyki gospodarczej(fragment tekstu)

The paper describes how the national sustainable development strategy originated and has so far developed in Poland. Thus, in the beginning, public participation is commented stressing its minor impact on policy formulation. In addition, the most significant institutionalization and necessary organizational settings are presented from the historical and analytical perspective. The most important and significant factors and players in the Polish sustainability game are listed together with comments on the European Union (EU) accession influencing the real effects. It seems to be an objective evaluation that policy impact of the sustainability approach itself is rather weak. Certainly, the tendency oriented on policy coherence with the EU programs is much stronger. The appendix to this part of the paper is a comprehensive description of the most relevant research programs associated with sustainability which are presendy undertaken in Poland. The next part of the paper gives an overview on the major steps towards formulation and parliamentary approval of the official strategy document. Then, also other domestic documents on sustainability development are presented. In fact, the EU impact needed most substantial survey. Critical experts agree that the EU influenced in a veiy strong way elaboration of cohesion of policies, sectoral objectives and, last but not least, the top level policy objectives in Poland. Small section on sustainability indicators represents wishful thinking reasoning rather than a positive evaluation of sustainability measurement in Poland. In the central part of the paper the author argues and explains how the strategy has been adopted and shaped and why it does not satisfies the most ambitious expectations. Moreover, some arguments are given to strengthen the opinion that although the EU clearly initiated the sustainability development recognition in CEE countries, the present plans and directives do not well reflect the specific situation observed in the accession countries. In conclusions, the need to reformulate sustainability goals, indicators and strategy elaborated by Brussels is expressed clearly (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Bańkowski, J. Rączka, J. Śleszyński, T. Żylicz, Analiza i ocena skutków wprowadzenia przez Drugą Polityką Ekologiczną kierunkowych rozwiązań w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce, KAPE, Warszawa 2001
  2. T. Żylicz, Environmental policy in economies in transition, w: The international yearbook of environmental and resource economics 1998-1999: a sun'ey of current issues, red. T. Tietenberg i H. Folmer, E. Elgar, Cheltenham 1998, s. 119-152
  3. W. Stodulski, 10 lat transformacji w Polsce. Ochrona środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999
  4. J. Śleszyński, Analiza funkcjonujących obecnie w Polsce instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska oraz propozycje wprowadzenia nowych rozwiązań w tym zakresie, Ministerstwo Środowiska, Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej, Warszawa 2000, s. 1-49
  5. Andersson, M., Change and continuity in Poland's environmental policy, Kluwer
  6. Śleszyński J., Integracja polityk sektorowych w kontekście trwałego rozwoju w Polsce, Ekorozwój UE, Biuletyn Informacyjny" Instytut na rzecz Ekorozwoju 2001 nr 5(1-4)
  7. J. Famielec, i in., Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 1-147
  8. J. Śleszyński, "Zielona" reforma podatkowa - perspektywy dla Polski, w: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003, s. 91-106
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu