BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florczak Waldemar (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Próba szacunku makroekonomicznych efektów wprowadzenia podatku od emisji dwutlenku węgla w Polsce
An Attempt to Estimate the Macroeconomic Results of Implementing Carbon Dioxide Emission Tax in Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 81-91, rys., tab.,bibliogr.13 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Makroekonomia, Bezrobocie, Inflacja, Produkt krajowy brutto (PKB)
Gas emissions, Macroeconomics, Unemployment, Inflation, Gross domestic product (GDP)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zagadnienia związane z ekologicznymi aspektami gospodarowania "torowały sobie drogę" do nauk ekonomicznych, a od lat kilkunastu zajmują w nim stałe miejsce. Zainicjowany Raportem Rzymskim proces uświadamiania rozmiarów potencjalnego zagrożenia w skali globalnej zaowocował licznymi międzynarodowymi inicjatywami zmierzającymi w kierunku ograniczenia, a nawet odwrócenia niekorzystnych tendencji w degradacji środowiska przyrodniczego. Immanentną cechą znacznej części procesów ekologicznych jest bowiem ich ponadnarodowy charakter. Rozwój teoretycznych podstaw gospodarowania środowiskiem naturalnym zdeterminował powstanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. W szczególności oznacza to, iż dalszy rozwój ekonomiczny świata nie może prowadzić do rabunkowej eksploatacji dostępnych zasobów naturalnych. Powinien przebiegać zgodnie z zasadą zachowania równowagi w środowisku(fragment tekstu)

The paper deals with an attempt to quantify the possible macroeconomic consequences of introducing taxes on the CO2 emission in Poland by means of a modified version of the W8-2002 econometric model of the Polish economy. Macroeconomic consequences of imposing such taxes are quantified using main economic indicators such as: GDP, rate of unemployment, inflation, state budget balance, state debt, C02 emission, etc. The effects are measured in terms of absolute or percentage deviations from a baseline solution that assumes no taxes upon CO2 emission. The simulation analyses presented in the paper show that it is possible to significantly reduce the C02 emission at relatively low socio-economic costs of introducing appropriate taxes. The costs, meant either as changes in overall economic activity, inflation rate, unemployment rate or state debt, differ both in time and across individual scenarios (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bańkowski, Powiązanie polityk energetycznej i ochrony środowiska w dokumentach rządowych jako element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.kape.gov.pl [Data wejścia: 2004-06-20]
 2. A. Budnikowski, Ekonomia i środowisko, ,.Ekonomia i Środowisko" 1994 nr 1(4), s. 31-43
 3. B. Bolin, B.R. Doos, J. Jager, R.A. Warrick, The Greenhouse Ejfect, Climatic Change and Ecosystems, Wiley, New York 1986
 4. W.R. Cline, Scientific basis for the greenhouse efect, "Economic Journal" 19 91 vol. 101, s. 904-919
 5. M. Sadowski, Perspektywy współpracy Wschód-Zachód w kontekście ustaleń protokołu z Kioto, "Ekonomia i Środowisko", 1999 nr 1(14), s. 35-46
 6. M. Sadowski, A. Olecka, Strategie i polityka ochrony klimatu, "Ekonomia i Środowisko" 2001 nr 1(18)/2001, s. 71-93
 7. M. El Raey, J. Balajka, B. Borst, M. Heroghs, H. Diaz-Bone, Report on in the in-depth review of the third national communication of Poland, United Nations [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://unfccc.int/re- source/docs/idr/pol03.pdf [Data wejścia: 2004-12-06]
 8. J. Norregaard, V. Reppelin-Hill, Taxes and Tradable Permits as Instruments for Controlling Pollution: Theory and Pactice, IMF Working Paper, WP/00/13, 2000
 9. M. Cygler, J. Ejdys, B. Poskrobko, Opłata produktywno-emisyjna za zanieczyszczanie powietrza, "Ekonomia i Środowisko" 1998 nr 2(13), s. 95-108
 10. K. Posłuszny, Analiza modelowa zarządzania ochroną środowiska przyrodniczego, "Ekonomia i Środowisko" 1992 nr 2(2), s. 21-37
 11. Model ekonomiczno-ekologiczny dla gospodarki Polski. Budowa i wyniki modelu, red. M. Plich, Wydawnictwo Broker, Łódź 2000
 12. Długokresowy makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, red. W. Welfe, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 172, Łódź 2004
 13. J. Atkinson, N. Manning, A survey of international energy elasticities, w: Global Wanning and Energy Demand, eds. T. Barker, P. Ekins, N. Johnstone, Routledge, London 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu