BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Magdalena (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Szałata Łukasz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Udział społeczeństwa w procesie zarządzania gospodarką wodną w Polsce
Public Participation in the Water Management Process in Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 103-112, rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Ochrona środowiska, Społeczeństwo
Water management, Environmental protection, Society
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG)
European Union (EU), European Economic Community (EEC)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przyjęcie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 23 października 2000 roku ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), było początkiem nowego etapu w gospodarowaniu wodami w Europie. Istotnym jej wymogiem jest zapewnienie udziału społeczeństwa w procesie wdrażania RDW poprzez zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji, opracowywanych dokumentów, przeprowadzanie konsultacji społecznych i umożliwienie aktywnego zaangażowania społeczeństwa we wdrażanie RDW. Zagadnienie udziału i zaangażowania społeczeństwa w Polsce w procesie podejmowania decyzji w obszarze gospodarki wodnej jest stosunkowo nowe. Społeczeństwo rzadko angażuje się w publiczne dyskusje związane z gospodarką wodną lub ochroną środowiska. Wynika to przede wszystkim z ograniczonego dostępu społeczeństwa do informacji, co skutkuje brakiem świadomości, iż może ono aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym w odniesieniu do kwestii bezpośrednio je interesujących. Administracja odpowiedzialna za gospodarowanie wodami musi więc podjąć działania zmierzające do zwiększenia świadomości społecznej z zakresu gospodarowania wodami oraz działania zmierzające do zaangażowania społeczeństwa w proces planowania gospodarki wodnej. (fragment tekstu)

The paper discusses the appropriateness of including public participation in the water management process in Poland by implementing the European Union Water Framework Directive. The authors show the essence of informing, consulting and public engagement in the water management process on the basis of the binding EU and Polish legal acts, for the purpose of public acceptance of the objectives, by which good water status is to be realized by the year 2015. With the public participation process long-term, widely accepted solutions in planning in river basins may be worked out. In the long-term, it will also be possible to minimize possible conflicts, problems with water management and the incurred costs.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu