BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zubalewicz Anna (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Tytuł
Problemy rozwoju rachunkowości w nowej gospodarce
Problems With Development of Accounting in the New Economy
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 113-126, rys.,tab.,bibliogr.14 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekologia, Organizacja, Rozwój rachunkowości, Nowa Gospodarka
Ecology, Organisation, Development of accounting, New Economy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Nauka i praktyka rachunkowości podlega nieustannym procesom ewolucji wraz ze zmianami zachodzącymi w gospodarkach. Dane pochodzące z systemu rachunkowości służą podejmowaniu decyzji gospodarczych, a jednocześnie odzwierciedlać prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji występującej w jednostce gospodarczej oraz powinny być dostarczane na czas. Wraz z kompilacją zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, zastępowania tradycyjnych form kapitału, kapitałem intelektualnym i substytucji kapitału środowiskowego wzrasta stopień zmienności otoczenia i zmienia się charakter oraz rodzaj operacji gospodarczych ewidencjonowanych przez rachunkowość. W usprawnieniu procesów zarządzania dane pochodzące z ewidencji systemu rachunkowości stają się podstawą podejmowania decyzji gospodarczych o charakterze ekonomicznym, środowiskowym czy społecznym (fragment tekstu)

Together with the change of external operational conditions of enterprises, replacement of traditional forms of capital by intellectual capital and substitution of environmental capital, the degree of variability of surroundings increases and the character and type of economic operations recorded by accounting change. Tire model of contemporary accounting system is very complicated, which does not confirm its adaptation to the record of qualitatively new economic operations dealing with the natural environment and intellectual capital. The paper presents two new current trends, i.e. environmental and intellectual capital and discusses the characteristics of the two main directions of their development (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 2. W. M. Grudzewski, I. Hejduk, Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, red. M. Haffer, S. Sudoł, UMK, Toruń 1999, s. 251
 3. E. Burzyn, Istota, zadanie i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość" 1997 nr 1, s. 3
 4. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000. s. 21
 5. M. Smith, Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Wyd. FRRwP, Warszawa 1998, s. 10
 6. A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, ODDK, Gdańsk 2002, s. 34
 7. M. Stępień, Rachunkowość jako źródło informacji finansowej a potrzeby informacyjne ekorozwoju, w: Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, red: G. Dobrzański, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 220
 8. R. Gray, Accounting for Environmental, ACCP, paul Chapman. Ltd., London 1993
 9. A. Zubalewicz, Zadania rachunkowości w dziedzinie rozwoju pomiaru zrównoważonego, w: "Ekonomia j Środowisko" 2005 nr 1(27)
 10. G. Borys, Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorsftm a rachunkowość ekologiczna, w: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 35
 11. Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce, red. J. Famielec, Akademia Ekonomiczna,. Kraków 2003, s. 45
 12. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 69
 13. A. Toffler, Trzecia fala, Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995
 14. B. Poskrobko i in., System rachunkowości przedsiębiorstw i sprawozdawczości statystycznej jako baza informacyjna dla pomiaru skuteczności polityki ekologicznej - analiza i ocena, Raport końcowy, Białystok 2001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu