BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworakowski Tadeusz, Niewiadomski Kazimierz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Produktywność upraw rolnych w różnych systemach produkcji rolniczej a zrównoważony rozwój rolnictwa
Productivity of Arable Crops in Different Systems and Sustainable Development in Agriculture
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2005, nr 2 (28), s. 174-180, tab.,bibliogr.4 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rolnictwo zrównoważone, Ekologia, Rośliny przemysłowe
Sustainable agriculture, Ecology, Industrial plants
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Zachodnia
Western Europe
Abstrakt
Upowszechnianie zrównoważonego rozwoju (sustainable development) w skali globalnej determinuje poszukiwanie uwarunkowań i możliwości wdrożenia tej koncepcji również w rolnictwie. Jedną z istotnych barier jej wdrożenia w rolnictwie są niższe wydajności jednostkowe (w przeliczeniu na hektar upraw rolnych i/lub od sztuki zwierząt gospodarskich) w systemach produkcji rolniczej, które zamykają się w ramach pojedynczego gospodarstwa naturalnym obiegiem zasobów, co jest podstawowym założeniem rolnictwa zrównoważonego, w szczególności nurtu ekologicznego. W opracowaniu przedstawiono wyniki doświadczeń polowych2 dotyczących produktywności upraw rolnych w różnych systemach produkcji rolniczej. Z badań wynika, że w określonych warunkach przyrodniczo-glebowych oraz produkcyjno- -organizacyjnych gospodarstwa rolne mogą osiągać zadowalające wyniki produkcyjne przy jednoczesnej redukcji lub nawet wyeliminowaniu przemysłowych środków produkcji (nawozów mineralnych i środków ochrony roślin) zwiększających wydajność gruntów (fragment tekstu)

The paper presents the results of field experiments on productivity of arable crops in different fanning systems (traditional, integrated and ecological) in crop rotation for five years (in 1997-2001). The results have shown that the traditional and integrated production systems have a certain advantage over the ecological system but the differences are not significant if the yields are reduced to a homogenous foundation (crop unit) in the total crop rotation. They amounted to: in the ecological production system - 44,5 crop units/hectare, in the traditional production system - 46,8 crop units/hectare, in the integrated production system - 49,9 crop units/hectare. Red clover yields with grasses in two consecutive years of crop rotation decided about the relatively high land productivity in the ecological system (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Woś, J. Zegar, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa 2002, s. 9
  2. S. Krasowicz, Ekonomiczna ocena różnych systemów gospodarowania, w: Rolnictwo a ochrona środowiska na obszarze "Zielone Płuca Polski", Białystok 21.05.1996, s. 28
  3. J. Kuś, J. Ufnowska, A. Madej, Efektywność gospodarowania w systemie ekologicznym i konwencjonalnym w zależności od kierunku produkcji, "Pamiętnik Puławski", Zeszyt Specjalny 120/1, Puławy 2000, s. 249
  4. Encyklopedia agrobiznesu, red. A. Woś, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 735
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu