BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczorkiewicz Dorota (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Udzielanie pomocy organom postępowania karnego
Giving Help to Institutions of Criminal Proceedings
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 5-12, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Prawo karne
Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia uprawnienie organów postępowania karnego do żądania udzielenia im pomocy, które normowane jest art. 15 § 2 i 3 k.p.k. Na jego podstawie wymienione w nim podmioty mają obowiązek udzielenia organom pomocy. Pomoc ta umożliwia organom postępowania karnego przeprowadzenie czynności procesowych. Jest zróżnicowana w zależności od tego jaką formę prawną ma podmiot, do którego organ zwrócił się z żądaniem. (abstrakt oryginalny)

The author of the article enlists various institutions of criminal proceedings. These institutions may aks natural and legal persons for help after commencing criminal proceedings. Each person is obliged to provide with assistance when they are summoned to. Demanded help enables institutions mentioned above to carry out their duties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39, ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277, ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 234, poz. 1997, ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 8, poz. 65).
 5. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435).
 6. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066).
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555).
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1676, ze zm.).
 9. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.).
 11. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, ze zm.).
 13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1323, ze zm.).^6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019, ze zm.).
 16. Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego, Komentarz, t. I, Warszawa 2003.
 17. Grajewski J., Paprzycki L., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Kraków 2005.
 18. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2001.
 19. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz, Warszawa 2008.
 20. Kaczorkiewicz D., Uzyskiwanie informacji przez Policję w postępowaniu karnym, "Prokurator" 2008, nr 2-3.
 21. Majewski J., Dostęp organów postępowania karnego i karnego skarbowego do informacji stanowiących tajemnicę bankową, "Palestra" 1999, nr 7-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu