BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania zachowań nabywczych klientów handlu detalicznego
Economic and Non-economic Determinants of Purchasing Behaviours of Retail Trade Clients
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2009, nr 9, s. 71-79, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Decyzje konsumenckie, Konsument, Zachowania konsumenta
Retail trade, Consumer decision, Consumer, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postępowanie konsumenta na rynku determinowane jest wieloma czynnikami mającymi dwojaki charakter. Czynniki psychologiczne tkwią wewnątrz jednostki i są nierozerwalnie z nią związane. Determinanty kulturowe, społeczne i ekonomiczne oddziałują natomiast na nabywcę z zewnątrz. Znajomość wszystkich czynników kształtujących zachowanie potencjalnego klienta na rynku stanowić powinno punkt wyjścia do opracowania odpowiedniego zestawu marketing-mix. W przypadku każdej z grup docelowych należy uwzględniać i zachować reguły nienaruszające światopoglądu, symboli kulturowych, przekonań i wartości wyznawanych przez poszczególne osoby. (abstrakt oryginalny)

The customer behaviour on the market is determined by many factors that have dual character. Psychological factors can be found inside the human being and they are directly connected with them. Cultural, social and economic determinants influence on the consumers from the surrounding. The knowledge about all the factors that have influence on market behaviour of the potential client should constitute the starting point to create adequate marketing-mix. Concerning every group of customers, there must be taken into account and preserved the rules consistent with general opinions, cultural symbols and values of each person. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Jasiulewicz A., Znakowanie produktów spożywczych jako instrument marketingu i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 2. Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 3. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 5. Grontkowska A., Klepacki B., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, Format-AB, Warszawa 2006.
 6. Grzybowska B., Juchniewicz M., Czynniki determinujące zachowania nabywców produktów żywnościowych [w:] Efektywność zarządzania marketingowego, M. Adamowicz red., Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 7. Jeżewska-Zychowicz M., Kołodziejczak J., Charakterystyka postaw konsumentów na rynku żywności w perspektywie działań marketingowych [w:] Efektywność zarządzania marketingowego, M. Adamowicz red., Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 8. Kieżel E. (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, PWE, Warszawa 2004.
 9. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 10. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
 11. Kuśmierczyk K., Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców, "Handel Wewnętrzny" nr 6, 2006.
 12. Łaguna M., Rudzewicz A., Marketing i sprzedaż, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
 13. Michalski E., Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 14. Mikuta B., Polski konsument żywności [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-spożywczeg, M. Adamowicz red., Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 15. Polak K., Symbole i znaki rynku, "Marketing w Praktyce" nr 8 (102) 2006.
 16. Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006.
 17. Szopa B., Leszczyńska M., Zróżnicowanie i uwarunkowania sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w relacji miasto - wieś [w:] Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji. M. Adamowicz red., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Prace Naukowe nr 33, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
 18. Światowy G., Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warszawa 2006.
 19. Świtała M., Proces starzenia się a zachowania konsumenckie, "Handel Wewnętrzny" nr 3 (296) 2005.
 20. Zapolska-Szcześniak S., Mechanizmy klienckich decyzji, "Marketing w Praktyce" nr 4 (98) 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu